In hoeverre ben jij als zzp’er aansprakelijk?

door onze redactie
Veel zakelijke geschillen gaan over aansprakelijkheid. Je kunt als zzp’er aansprakelijk worden gesteld voor schade die je aan anderen toebrengt. Om torenhoge claims te voorkomen is het goed om je hier even goed in te verdiepen en de risico’s in voor je zelf in kaart te brengen. In hoeverre ben jij als zzp’er aansprakelijk?
Dit artikel in het kort:

  • Je kunt als ZZP’er aansprakelijk worden gehouden voor schade
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse ondernemingsvormen en aansprakelijkheden
  • Er zijn diverse soorten verzekeringen die je kunt laten aansluiten op de risico’s die gelopen worden.
  • De kosten van de verzekering hangt af van de branche waarin de ZZP’ er werkzaam is en de risico’s die gelopen worden.

Ondernemingsvormen en aansprakelijkheden

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse ondernemingsvormen met betrekking tot aansprakelijkheid. Als je als ZZP’ er een eenmanszaak of een vennootschap onder firma hebt, kun je als persoon aansprakelijk worden gesteld voor alle handelingen en vermogens aangelegenheden in je bedrijf. In dit geval kan er ook aanspraak worden gemaakt op je privé bezittingen. Dit is niet het geval als je zou kiezen voor een BV. Overigens ben je als ondernemer ook aansprakelijk als één van je medewerkers schade veroorzaakt. 

Er zijn drie soorten aansprakelijkheidsverzekeringen:

  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid door het uitvoeren van een onrechtmatige daad
  • Risicoaansprakelijkheid

Verschillende vormen van aansprakelijkheid

Om het risico af te dekken dat je zelf voor de kosten van een nieuwe laptop voor je opdrachtgever moet opdraaien als je hier een kop koffie overheen hebt laten vallen, moet je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering heeft veel overeenkomsten met de particuliere WA verzekering en is relatief voordelig in prijs. 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die voor kan komen bij het uitoefenen van je beroep, zonder dat er sprake is van een ongelukje. Je beperkt hiermee veel risico's. Hoewel dit een relatief dure verzekering is, is deze zekerheid wel aan te raden voor zzp’ers die bijvoorbeeld in de ICT branche werkzaam zijn. De hoogte van de premie is afhankelijk van de beroepsgroep waarin je actief bent. 

Overigens is het goed te beseffen dat deze risico’s voor een groot deel kunnen worden afgedekt met goede algemene voorwaarden. Hierin kun je een maximale schadevergoeding opnemen en redenen benoemen die als overmacht kunnen worden gezien (zoals ziekte, defecte apparatuur of een stroomstoring). 

Uiteraard is verwijtbaar handelen of een wanprestatie niet of nauwelijks af te dekken. Dit komt dicht in de buurt van de term “een onrechtmatige daad”. Dit is wel een ruim begrip. Zelfs dakpannen die van jouw kantoor afvallen en schade veroorzaken aan de auto van de buurman valt hieronder. Hier kun je uiteraard niets aan doen maar de kosten zijn voor jou.