Is crowdfunding een interessante optie voor zzp’ers?

door onze redactie
Op deze website staan diverse mogelijkheden beschreven om als zzp’er aan financiële middelen te komen al je daar zelf niet de beschikking over hebt. Een relatief nieuwe manier van financieren in crowdfunding. In dit artikel lees je alles over crowdfunding zodat je een antwoord kunt vormen op de vraag of crowdfunding een interessante optie is voor zzp’ers.

Het wordt voor veel zzp’ers steeds moeilijker om een financiering van de bank te kunnen bemachtigen tegen aantrekkelijke (betaalbare) voorwaarden. Daarom gaan veel zzp’ers op zoek naar alternatieve vormen om hun investeringen en toekomstplannen op een snelle manier te financieren. Eén van deze vormen is crowdfunding. Crowdfunding wordt gezien als een financieringsvorm die pas recentelijk meer publiciteit heeft gekregen. Hierdoor lijkt deze financieringsvorm nieuw, maar dat is niet helemaal waar. De structuur van de banken is hierop gebaseerd. Een bank herinvesteert immers het geld van verschillende personen. Het kapitaal van een investeringsfonds is door meerdere mensen bij elkaar gebracht. Hiermee houdt de overeenkomst overigens wel op. De huidige digitale infrastructuur zorgt ervoor dat moderne crowdfunding initiatieven directer, persoonlijker en beter geschikt zijn om ook kleine investeringen te doen.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is een financieringsmethode waarbij met behulp van digitale mogelijkheden een groep individuele investeerders verzameld kan worden die gezamenlijk een project kunnen financieren. Hierbij kan een grote hoeveelheid kleinere investeringen een grote kapitaalbehoefte invullen. De letterlijke vertaling van het woord crowdfunding is dan ook “investeren door de massa”. Door gebruik te maken van de digitale mogelijkheden, zoals internet en social media, kan de interesse van een grote groep mensen gewekt worden.  

Er zijn vier verschillende vormen van crowdfunding te onderscheiden:

       


Voorwaarden van crowdfunding 

Het is wél belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden die aan crowdfunding verbonden zijn. Een eventuele “lening” moet immers wel worden terugbetaald. Als je als zzp’er gebruik wilt maken van deze optie, moet je er wel zeker van zijn dat je project een reële kans van slagen heeft. De meest gangbare rentepercentages bij crowdfunding liggen tussen de tussen de 5% en 10%. De meest gebruikelijke looptijden van deze financieringsvorm variëren van een half tot 7 jaar. Het is wel van essentieel belang om eventuele gemaakte afspraken vooraf schriftelijk op te stellen om misverstanden achteraf te voorkomen.  

Er zijn een paar manieren om mensen enthousiasmeren voor jouw crowdfunding-project. Je kunt je aansluiten op de diverse crowdfunding-platforms die er zijn, een digitale ontmoetingsplaats tussen bedrijven en investeerders, maar je kunt ook zelf een project opzetten via on- en offline kanalen. Bij kleinschalige projecten zullen de investeerders dit meer doen als gunfactor (goodwill) naar de initiatiefnemer en niet voor de financiële voordelen die hieraan ten grondslag kunnen liggen. Dit soort projecten beginnen vaak bij het netwerk van de zzp’er waarbij sympathie en vertrouwen een belangrijke rol spelen. Als het project groeit, zullen ook mensen van buiten het netwerk aansluiten. 

Is crowdfunding een interessante optie voor zzp’ers?

Crowdfunding kan zeker een interessante financiering zijn voor zzp’ers met een kleinere kapitaalbehoefte. Deze optie is immers uitstekend geschikt om een wat kleiner bedrag te “verzamelen”. Daarbij kan crowdfunding direct gezien worden als een interessante marketingtool. De geïnteresseerden kunnen uitgroeien tot loyale ambassadeurs van je bedrijf (mensen die niet alleen enthousiast zijn over je aanbod maak dit actief uitdragen om andere mensen te motiveren om ook van je aanbod gebruik te maken). Dit kan weer het aantal potentiële klanten verhogen. Wat dat betreft snijdt het mes aan meerdere kanten, wat de kans op slagen weer groter maakt voor jou als (startende) zzp’er.