Is een BV interessant voor een zzp’er?

door onze redactie
Bij het starten van een onderneming of een verandering van omstandigheden, is het goed om naar de rechtsvorm van je bedrijf te kijken. De meeste zzp’ers kiezen voor een eenmanszaak, maar er wordt ook vaak gekozen voor een v.o.f. als rechtsvorm. Daarnaast kan het onder bepaalde omstandigheden interessant zijn om voor een BV te kiezen. Lees hier wanneer je deze optie in overweging kunt nemen.

Bij de keuze van een rechtsvorm speelt de startsituatie een belangrijke rol. Hierbij is het van belang of je alléén een bedrijf begint of met meerdere personen, of je een startkapitaal meeneemt en hoe hoog deze is en welk type belastingen geheven wordt. Op basis daarvan maak je de keuze tussen de rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid. 

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Als je kiest voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid ben je met je volledige privé vermogen aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, vallen ook alle bezittingen van je partner hieronder. Bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (een eenmanszaak met een gedeeld eigenaarschap) kan hier sprake van zijn.  

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Een besloten vennootschap (BV) is een voorbeeld van een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. De BV wordt in dat geval ook wel een rechtspersoon genoemd en is zelf drager van rechten en plichten. Dit wil zeggen dat je als ondernemer niet meer kan verliezen dan het bedrag waarvoor je in de vennootschap deelneemt. Doordat het privé vermogen in deze constructie is afgeschermd van het vermogen van het bedrijf, kun je privé niet aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van je onderneming mits er géén sprake is van wanbeleid of onbehoorlijk bestuur.

Is een BV een interessante rechtsvorm voor een zzp’er? 

Het kapitaal van de besloten vennootschap is onderverdeeld in aandelen die in het bezit zijn van aandeelhouders. Deze aandelen zijn niet vrij overdraagbaar. De inschrijving van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel en het overdragen van aandelen kan alleen onder notarieel toezicht. Door deze constructie en de eerder genoemde gescheiden aansprakelijkheid zou je de conclusie kunnen trekken dat een BV een zeer interessante rechtsvorm voor een zzp’er is.  


Desondanks is het verstandig om deze stap eerst goed te overwegen. Het starten of het overstappen naar een BV als rechtsvorm is pas fiscaal interessant wanneer je als zzp’er een behoorlijke winst maakt. Er zijn immers een aantal belastingvoordelen zoals MKB winstvrijstelling, startersaftrek en ondernemersaftrek waarvan een eenmanszaak en een v.o.f. wél gebruik van kunnen maken maar een BV niet. 

ZZP-Nederland adviseert dan ook op hun website dat je als ZZP´er minimaal €150.000, - winst op jaarbasis moet maken om deze constructie fiscaal aantrekkelijk te maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat je als eigenaar en directeur in loondienst komt van je eigen BV. Over je salaris moet je dus dan ook loonbelasting en sociale premies afdragen. Daarna moet er nog vennootschapsbelasting en dividendbelasting worden afgedragen. Het is dus goed om van tevoren precies uit te rekenen of het onderaan de streep wel zo gunstig is om als ZZP´er te kiezen voor een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid.  

Meest vergelijkbare dienstbetrekking of windhapper?

Ook de truc om jezelf een laag loon te bedelen om zo minder belasting en lagere sociale premies af te dragen is ondervangen. De ondernemers die deze truc proberen toe te passen worden door de Belastingdienst al snel ontmaskerd als “windhappers” en komen hier niet mee weg.  

De Belastingdienst zal altijd kijken naar “gebruikelijk salaris” en zal over dit loon de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden. Op het moment dat het gebruikelijke salaris niet kan worden vastgesteld, wordt er gekeken naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Wanneer is een BV een interessante rechtsvorm voor een ZZP’ er?

De keuze voor een BV als rechtsvorm is dus alleen interessant als je een hoge winst maakt óf er bewust voor kiest om je aansprakelijkheid en je privévermogen los te koppelen. Een juridisch (en daarmee financieel) risico kan een reden zijn om voor een BV te kiezen. Je zult hiermee aansprakelijkheidsrisico´s kunnen vermijden. De meeste zzp’ers kiezen echter voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid.