Is een onderhandse lening dé ideale manier van geld lenen?

door onze redactie
Het is voor veel zzp’ers een uitdaging om aan geld te komen om te investeren in hun bedrijf. Veel geldverstrekkers nemen de uitdrukking “geld lenen kost geld” erg letterlijk, waardoor het erg kostbaar is om beschikking te krijgen over geld om te investeren. Is een onderhandse lening dan dé ideale manier van geld lenen voor een zzp’er? In dit artikel geven je hier meer inzichten in.

Als je als zzp’er een investering wilt doen in je bedrijf, zul je vaak afhankelijk zijn van je beschikbare middelen. Als je eigen middelen niet toereikend zijn, ben je afhankelijk van vreemd vermogen. Dit kan in vorm van een lening zijn, maar het is maar de vraag wie jou een lening wil verstrekken. Dit klinkt erg onvriendelijk, maar is helaas wél de praktijk. De banken moeten er immers tegenwoordig van overtuigd zijn dat het geleende geld wel terug komt, om liquide middelen tegen redelijke voorwaarden te verstrekken. Veel zzp’ers lopen hier tegenaan en hebben moeilijkheden om een lening te kunnen krijgen. Een onderhandse lening kan dé manier zijn om wel aan geld te komen. Er zijn hier meerdere vormen in, met de overeenkomst dat het maken van goede afspraken van groot belang is om misverstanden te voorkomen.

Waarom als zzp’er kiezen voor een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een lening die iemand verstrekt zonder tussenkomst van een officiële financiële instantie. Het grote voordeel hiervan is dat de voorwaarden voor het verstrekken van het krediet volledig zelf in te vullen zijn door de betrokken partijen. Een geldlening van familie of bekenden is ook een vorm van een onderhandse lening. Als hiervoor een mogelijkheid is, is deze manier van geld lenen als zzp’er zeker een overweging waard. 

In veel gevallen is een onderhandse lening veel voordeliger dan een lening bij een officiële geldverstrekker. Er zit geen enkele wettelijke verplichting verbonden aan deze leenvorm. Hierin schuilt wél een gevaar. Je zult goede schriftelijke afspraken moeten maken, bij het sluiten van de overeenkomst. Dit is om misverstanden die een persoonlijke relatie flink kunnen verstoren te voorkomen. Een lening mag immers nooit tussen een goede persoonlijke band komen te staan. 

In dit leencontract moet je in ieder geval het volgende vastleggen:

  • Het bedrag wat geleend wordt;
  • De rente die erover gerekend wordt;
  • De manier van aflossen;
  • De periode waarin het geld wordt terugbetaald;
  • Afspraken over de gevolgen als de bovenstaande afspraken niet worden nagekomen. 

Op het internet zijn er modelovereenkomsten te vinden die je kunt gebruiken en personaliseren om de afspraken van jouw onderhandse lening op een goede manier vast te leggen.  


Lening of schenking volgens de belastingdienst?

Hoewel er geen wettelijke bepalingen zijn bij het verstrekken van de onderhandse lening, moet je wel opletten op de voorwaarden van de belastingdienst. Als er immers (als vriendendienst) een lening wordt verstrekt met een fikse lage rente, zal de belastingdienst dit renteverschil kunnen opvatten als een schenking en kan een fikse heffing voor deze constructie eisen. Om dit te voorkomen, moet je zorgen voor een marktconform rentepercentage. 

Je kunt dit rentepercentage vaststellen door als geïnteresseerde een aantal leenoffertes op te vragen bij erkende partijen. Daarnaast is het goed om de belastingdienst op de hoogte te stellen van de lening, om gebruik te maken van de diverse belastingvoordelen die aan een lening verbonden zijn.   

Voordelen van een onderhandse lening

Naast de financiële voordelen van een onderhandse lening, heeft deze leenvorm ook het grote voordeel dat het geld snel en zonder veel ingrijpende gevolgen geleend kan worden. Als je al reeds een krediet hebt afgesloten bij een bank. Zal een officiële kredietverstrekker dit meenemen bij de beoordeling van je kredietreserve bij een nieuwe lening. Daarnaast krijg je bij het afsluiten van een lening een BKR-codering, waarmee aangegeven wordt dat je een achterstallige schuld hebt. Hiervan is vanzelfsprekend géén sprake als je kiest om als zzp’er onderhands te lenen.   

Anoniem onderhands geld lenen

Er zijn steeds meer mogelijkheden om als zzp’er anoniem onderhands geld te lenen via diverse online kredietmarktplaatsen. Hierbij kun je denken aan de moderne mogelijkheden als peer-to-peer lending en crowdfunding. Ook deze moderne manieren van lenen gaan niet via de traditionele geldverstrekkers. 

Het grote verschil tussen deze twee vormen is te vinden in de participatie in een project. Bij peer-to-peer lending is er sprake van een lening op particuliere basis. Bij crowdfunding wordt er vaak een aandeel in een onderneming of project gegeven in ruil voor de investering. Een peer-to-peer overeenkomst sluit dan ook veel meer aan bij een zzp’er, maar draagt wel meer risico’s dan een lening bij bekenden. Daarnaast zullen dit soort constructies duurder zijn dan het lenen bij een vermogende kennis. Het is dus goed om alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen om te bepalen of een onderhandse lening dé ideale manier van geld lenen is voor jou als zzp’er.