Is een zzp’er verplicht om een jaarrekening te maken?

door onze redactie
Nu het jaar op z’n einde raakt, stellen veel zzp’ers zich de vraag of zij verplicht zijn om een jaarrekening te maken. De verplichting om dit te doen is afhankelijk van de ondernemingsvorm van de organisatie, maar dit hoeft je als ondernemer natuurlijk niet te beperken. Het maken van een jaarrekening heeft immers ook veel voordelen.
Dit artikel in het kort:

·         Een jaarrekening kan gezien worden als financieel eindverslag van een bedrijf

·         Een financiële balans geeft transparantie en overzicht

·         Het maken van een financieel verslag van een boekjaar is verplicht voor een aantal ondernemingsvormen en nuttig voor overige ondernemers 

Een jaarrekening kan het beste gezien worden als een financieel eindverslag van een bedrijf. Dit verslag moet worden opgesteld aan het eind van een boekjaar om op deze manier een beeld te vormen wat er gedurende het jaar in de financiële huishouding van een bedrijf heeft plaatsgevonden. Een jaarrekening moet volledig overeenkomen op de zakelijke administratie van een bedrijf, in vorm van de facturen, zakelijke afschriften en aankoopbewijzen van zakelijke uitgaven. Het is immers een korte samenvatting van een grote stapel papierwerk. Dit laatste geeft ook het nut aan van het maken van een jaarrekening. Een jaarrekening geeft transparantie en overzicht.  

Is een zzp’er verplicht om een jaarrekening te maken?

Het maken van een jaarrekening is voor een aantal ondernemingsvormen verplicht. Als je als zzp’er in een besloten vennootschap actief bent ben je verplicht om een jaarrekening te maken en deze digitaal bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Dit moet binnen de gestelde termijn gebeuren om boetes te voorkomen. De lengte van deze termijn is situatieafhankelijk.  

Als je een eenmanszaak hebt of een vennootschap onder firma heb je deze verlichting niet. Een uitgebreide aangifte van de inkomstenbelasting volstaat in dat geval. Het is desondanks zeker wel een overweging waard om wél een jaarrekening te maken. Je moet als ondernemer immers wél een balans en een winst- en verliesrekening opstellen en dit zijn precies twee aspecten die zeker niet mogen ontbreken in een jaarrekening. Je stelt dus al bijna automatisch een groot gedeelte van een jaarrekening op, zonder het deze titel te geven. 

De drie hoofdonderdelen die in een jaarrekening moeten voorkomen

Er zijn drie belangrijke hoofdonderdelen die zeker in een jaarrekening terug moeten komen:


  • Een balans is een overzicht van de huidige financiële status van een bedrijf. Hoewel dit een momentopname is, kan dit nuttige inzichten geven over de gezondheid van een bedrijf. Als een balans periodiek wordt opgemaakt kunnen deze gegevens worden vergeleken en is er een lijn uit op te maken. 
  • Een uitgebreide winst- en verliesrekening geeft een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Je kunt dit zien als een cijfermatige beargumentering van een balans.  
  • Er kunnen afgelopen jaar situaties zijn voorgevallen die een verklaring vragen. Daarom is dit onderdeel één van de drie hoofdonderdelen van een jaarrekening. Hoe uitgebreid de inhoudelijke verklaring moet zijn, hangt af van de omvang van een bedrijf. zzp’ers kunnen het af met een vermelding van eventuele personeelsleden, maar als er meer te vermelden is, is dat zeker raadzaam om te doen. Het kan zijn dat deze informatie een aantal jaar na het boekjaar nog moet worden geraadpleegd. Hoe groter je bedrijf, hoe uitgebreider deze verklaring zal zijn.

Waarom het als zzp’er raadzaam is om wel een jaarrekening te maken

Ook als je als zzp’er niet verplicht bent om een jaarrekening op te stellen is het wel een overweging waard om dit toch te doen. De belangrijkste reden hiervoor is dat je jezelf hiermee inzicht verschaft over de financiële gezondheid van je bedrijf. Je kunt een jaarrekening zien als een financiële spiegel. Je ziet in letterlijk één oogopslag wat je schulden en bezittingen zijn. Dit kan een onderdeel vormen voor je bedrijfsstrategie. 

Daarnaast kun je een balans heel goed gebruiken voor het toepassen van een fiscale oudedagsreserve en heb je een jaarrekening nodig bij het aanvragen van een financiering. Hoewel veel zzp’ers niet verplicht zijn om een jaarrekening te deponeren is het dus wel raadzaam om dit te doen. Het is een nuttige tijdsinvestering.