Is het als zzp’er verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen?

door onze redactie
Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt, maar er kan een moment voorkomen dat je zakelijk in een juridisch conflict raakt. Hier kan je je tegen verzekeren, maar daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. Is het als zzp’er verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen? Na het lezen van dit artikel kun je een mening vormen.

Ook al denk je dat je samenwerkt met allemaal betrouwbare partners en maak je overwogen keuzes, het kan altijd gebeuren dat je in een juridisch conflict raakt. Soms gebeurt dit volledig buiten je schuld en raak je in conflict met iemand waarvan je het totaal niet verwacht had. De gevolgen van een zakelijk meningsverschil kunnen zeer vervelend zijn: naast veel stress kun je tegen hoge juridische kosten aanlopen. Kun je dit handelen en financieel dragen? Veel zzp’ers kunnen deze laatste vraag niet bevestigend beantwoorden. Een rechtsbijstandverzekering is dan zeker een goede optie.

Welke kosten dekt een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering heeft twee belangrijke voordelen. Het grootste voordeel is het financiële voordeel, dat je zult ervaren op het moment dat gerechtelijke uitspraak noodzakelijk is om een geschil op te lossen. De advocaatkosten kunnen erg hoog oplopen in een ingewikkelde zaak. Daarnaast zal een rechtsbijstandverzekering een aantal hoge kosten dekken zoals de proces- en gerechtskosten, de kosten voor juridisch advies, de kosten van een deurwaarder en de kosten die getuigen-deskundigen vragen. Soms betreffen dit niet alleen de kosten die je zelf maakt, maar ook kosten van de tegenpartij als de rechter je hiertoe veroordeelt. 

Andere voordelen van een rechtsbijstandverzekering

Naast de financiële voordelen heeft een rechtsbijstandverzekering nog andere voordelen voor een zzp’er. In veel gevallen heeft de zzp’er niet de juridische kennis, die wel noodzakelijk is bij een juridisch conflict, gewoon omdat dit niet het vakgebied is waarin de zzp’er actief is. 

Een goed juridisch advies op maat kan voor een zzp’er van grote waarde zijn op het moment dat het juridisch geschil een wat gecompliceerd karakter (een langdurige procedure dat gekenmerkt wordt door bezwaarschriften en rechtszaken) krijgt. 

Ook hiervoor kan een zzp’er vaak bij zijn of haar rechtsbijstandverzekering terecht. Bij de verzekeringsmaatschappij werken juristen die een advies op maat kunnen geven, maar ook de belangen kunnen behartigen van de zelfstandige en namens deze persoon bezwaar maken, onderhandelen en de gang naar de rechter maken. 

Waarom is het als zzp’er verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen? 


Als je als zzp’er wilt voorkomen dat je terechtkomt in ingewikkelde- en kostbare procedures is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering te nemen. Denk aan de volgende situaties waarbij een dergelijke verzekering zeer goed van pas kan komen. 

  • Onenigheid over contracten en voorwaarden;
  • Schadegevallen;
  • Conflicten met personeel, opdrachtgevers en leveranciers;
  • Verschillen van mening met overheidsinstanties;

Er kan géén beroep worden gedaan op de verzekering in het geval van strafrechtelijke vervolging, juridische zaken met betrekking tot fiscaal recht en conflicten over kredieten, beleggingen of obligaties.   

Wachttijd bij het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering 

Veel rechtsbijstandverzekeringen kennen overigens een wachttijd voordat je deze kunt afsluiten. Hiermee proberen de verzekeraars te voorkomen dat je snel een verzekering afsluit, als je een conflict aan ziet komen of zelfs bij een lopend conflict. De verzekeraars hebben geleerd van situaties uit de praktijk.

Wel of géén rechtsbijstandverzekering?

Tot slot leggen we nog een keer de focus op de vraag of het als zzp’er verstandig is om een rechtsbijstandverzekering te nemen. De keus is snel gemaakt als je het uurloon van je advocaat naast het jaartarief van je rechtsbijstandverzekering legt. En dan hebben we het alleen over het tarief van je advocaat (die bij een conflict vaak langer voor je bezig is dan één uur)  en niet over andere juridische kosten…...  

Vanzelfsprekend hebben niet alle rechtsbijstandverzekeringen dezelfde voorwaarden. Het is dan ook verstandig om de diverse opties met elkaar te vergelijken. Hierbij is het goed om de combinatie van de dekking met de gevraagde premie te vergelijken. Veel verzekeraars lijken een voordelige premie te vragen, maar hebben een beperkte dekking. Op dat moment kom je tóch voor vervelende verrassingen te staan en die situatie wil je nu nét voorkomen door het afsluiten van een verzekering.