Kleine ondernemers blijven de mogelijkheid houden om jaarlijks belastingaangifte

door onze redactie

Tijdens het debat in de tweede kamer over de belastingplannen van het kabinet is overeengekomen dat er géén verandering komt in het tijdvak waarover belastingaangifte moet worden gedaan. Hierdoor blijven kleine ondernemers de mogelijkheid houden om jaarlijks belastingaangifte te doen en wordt dit niet opgeschroefd naar een verplichting om eens per kwartaal de belastingsdienst van de omzet op de hoogte te stellen.
Dit artikel in het kort:

  • Er komt geen verandering in de periode waarover belastingaangifte moet worden gedaan. 
  • De kleine ondernemer blijft het uitvoeren van meer administratie bespaard.
  • Een motie tegen de veranderingen kreeg steun van de volledige coalitie.

Ieder ondernemer (ZZP’er) moet periodiek BTW (belasting toegevoegde waarde) aangifte doen. De meeste ondernemers doen eens in het kwartaal aangifte maar er zijn uitzonderingen hierop. Dit hangt af van het bedrag aan BTW dat je moet afdragen:

  • Als je meer dan € 15.000 per kwartaal aan BTW betaalt, dan mag je maandelijks BTW aangifte doen.
  • Als je jaarlijks minder dan € 1883 aan BTW betaalt, dan mag je jaarlijks BTW aangifte doen.
  • Als een ondernemer op jaarbasis minder dan € 1345 aan BTW betaalt, komt deze ondernemer in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling en hoeft deze persoon helemaal géén BTW te betalen.

Het is belangrijk om op tijd de BTW aan te geven en het verschuldigde bedrag aan de fiscus over te maken. De belastingdienst is onverbiddelijk met het opleggen van boetes. Daarnaast heeft de Fiscus de mogelijkheid om een ondernemer te verplichten om vaker aangifte te doen op het moment dat de verplichtingen rond de BTW te laat worden nagekomen.

De stelregel met betrekking tot belastingaangifte is als volgt:

De aangifte moet binnen zijn op de laatste dag van de maand die op het tijdsvak volgt. 

Een ZZP’er die per kwartaal aangifte doet, zal uiterlijk 30 april de BTW aangifte over het eerste kwartaal hebben ingediend. Daarnaast moet het verschuldigde BTW bedrag (omzetbelasting) ook uiterlijk 30 april op de bankrekening van de Belastingdienst staan. De fiscus zal hiervoor géén reminder sturen, de aangifte is de reminder. De ZZP’er moet het bedrag dus uit zichzelf overmaken. 


Voor ondernemers die jaarlijks aangifte doen is de regel als volgt: zij moeten de aangifte van het betreffende jaar op 1 april van het volgende jaar hebben ingediend, zoals bij particulieren ook het geval is.

Het indienen van BTW aangifte

Sinds 2012 is het een verplichting om online belastingaangifte te doen. Dit kan via de site van de belastingdienst of met behulp van speciale aangiftesoftware. Tijdens de aangifte bereken je automatisch zelf hoeveel BTW je moet betalen. Het aan de Belastingdienst verschuldigde bedrag is het verschil tussen de BTW die je ontvangen en zelf afgedragen hebt. 

Het tijdvak waarover BTW aangifte moet worden gedaan blijft zoals het was

Het plan van het kabinet om iedere ondernemer te verplichten om eens in het kwartaal aangifte te doen is van tafel. De kamer heeft hiervoor een stokje gestoken na aanleiding van een motie die VVD Kamerlid Helma Lodders heeft ingediend. Zij is van mening dat de administratieve lasten voor de kleine ondernemer te hoog worden als deze verplicht wordt om eens per kwartaal BTW aangifte te moeten doen. 

Gedurende het vierdaagse debat van de Tweede Kamer over de veranderingen over de belastingplannen kreeg deze motie steun van de volledige coalitie. De kamer is van mening dat het een betere keuze is dat zowel kleine ondernemers als natuurlijke personen de mogelijkheid houden om ééns per jaar belastingaangifte te doen. De overige belastingplannen blijven ongewijzigd.