Kleine ondernemersregeling gaat veranderen voor de zzp’er

door onze redactie
Het kabinet heeft plannen om de wetgeving met betrekking tot de kleine ondernemersregeling te veranderen. Hoewel de veranderingen nog niet tot in detail bekend zijn, zal dit een groot effect hebben op de kleinere zzp’ers. Er wordt immers een omzet norm ingesteld die maatgevend zal zijn of de KOR toegepast mag worden. Het voornaamste doel van de regeling is om kleine ondernemers een financiële compensatie te bieden voor de relatief hoge administratieve lasten. De verwachting is dat de nieuwe vormgeving van de kleine ondernemingsregeling per 1 januari 2019 gaat worden doorgevoerd.

Wat is de kleine ondernemersregeling?

De kleine ondernemersregeling (KOR) is een regeling die ingesteld is om kleinere zzp’ers te ontlasten. Ondernemers die op jaarbasis, na aftrek van de voorbelasting, minder dan € 1.883,= aan BTW verschuldigd zijn hoeven géén of minder BTW af te dragen. Daarnaast is er een ontheffing van de administratieve verplichtingen. Er hoeft dan niet periodiek (eens per kwartaal) aangifte gedaan te worden. Er zijn drie verplichtingen waaraan de zzp’er moet voldoen (naast het voldoen aan de rechtsvorm):

  • De zzp’er moet in Nederland gevestigd zijn;
  • De zzp'er moet aan de factureringsverplichtingen (voor de BTW) voldoen;
  • De zzp’er moet een sluitende boekhouding bijhouden.  

De vermindering kan op de laatste aangifte van het lopende jaar, of op de eerste aangifte van het nieuwe jaar aangegeven worden. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van een voorlopige vermindering als er de wens is om in een eerder stadium van de regeling gebruik te maken. Dit kan bij rubriek 5 van de BTW aangifte. De regeling is van toepassing op de meeste sectoren, maar er zijn sectoren die een uitzondering vormen.   

Veranderingen met betrekking tot de kleine ondernemersregeling voor de zzp’er?

De opzet van de kleine ondernemersregeling gaat per 2019 veranderen. In de miljoenennota is een voorstel opgenomen dat een zzp’er die een omzet heeft die lager is dan € 17.500,= op jaarbasis BTW vrijstelling, de kleine ondernemersregeling, kan toepassen. Het kabinet heeft hiervoor gekozen om het ondernemerschap te stimuleren en de administratieve lasten van de kleinere ondernemers te verminderen.


De verwachting is dat er een flinke verandering gaat plaatsvinden. De omzet wordt immers de bepalende factor of de KOR toegepast kan worden, in tegenstelling tot het BTW bedrag, wat in de afgelopen jaren het geval was. 

De regeling gaat rechtsvorm neutraal ingezet worden, dit betekend dat er geen onderscheid wordt gemaakt welke natuurlijke rechtsvorm een bedrijf heeft om in aanmerking te komen voor deze soepelere regeling. 

De regeling wordt gezien als een modernisering van de kleine ondernemersregeling. Het kabinet is immers van mening dat de huidige complexe regeling niet meer voldoet aan de eisen van de moderne economie voor de kleine ondernemers. 

KOR Nederland in verhouding met andere landen van de EU 

De verandering van deze regel sluit volledig aan op het beleid van de andere EU-landen. Het omzetcriterium wordt immers in vrijwel alle EU landen toegepast, al zijn er wel grote verschillen waar te nemen in de norm omzetten. De EU is voorstander van een aanpassing van dit bedrag naar maar liefst € 100.000,= waardoor er veel minder kleinere ondernemers (waaronder veel zzp’ers) met een BTW heffing te maken krijgen. 

Hoe dit daadwerkelijk vorm wordt gegeven, is nog niet bekend. De veranderingen moeten nog in een wetsvoorstel worden verwerkt. Het is echter wél de bedoeling dat deze verandering op 1 januari 2019 zal worden doorgevoerd. Vanzelfsprekend houden we je via deze website op de hoogte als hier meer duidelijkheid over is.