Meer dan de helft van de zzp’ers stopt binnen 5 jaar

door onze redactie
Het CBS heeft onlangs cijfers bekend gemaakt die betrekking hebben op de zzp’ers die besloten hebben om te stoppen met hun bedrijf. De cijfers zijn in deze periode verrassend te noemen. Slechts vier op de tien zzp’ers die in de periode tussen 2008 en 2010 gestart zijn zijn nog steeds actief als ondernemer. De overige mensen zijn weer teruggekeerd in loondienst of ontvangen een pensioenuitkering.
Dit artikel in het kort:

  • Bijna 60% van de startende ZZP’ers is inmiddels al weer gestopt
  • De meeste ex-ZZP’ers terug in loondienst
  • Grote verschillen te zien tussen de diverse sectoren
  • Meer vrouwen dan mannen stoppen als ondernemer 

Het Centraal Bureau voor Statistiek bracht onlangs cijfers uit die gebaseerd zijn op basis van belastingaangiften. Zes van de tien zzp’ers haalt om diverse redenen het eerste lustrum niet en kiest ervoor om iets anders te gaan doen. Het is wel goed op te merken dat deze cijfers wat verouderd zijn. Dit komt omdat het CBS de cijfers over de carrières van zelfstandigen ontleend heeft aan de belastingaangiftes. Een zelfstandige heeft het recht om de belastingaangifte en de betaling van het verschuldigde bedrag uit te stellen. De meest recente cijfers die op dit moment beschikbaar zijn komen uit 2015. De starters uit de periode tussen 2008 en 2010 zijn op dat moment 5 jaar gevolgd. 

Uit het onderzoekt blijkt dat (slechts) 69 procent van de zzp’er na één jaar nog steeds als zelfstandige acties was. Na twee jaar was dit nog 57%. Na vijf jaar is dat percentage afgenomen tot 42%. 

Percentage stoppers verschilt per sector

Uit de cijfers is ook een verschil te constateren in het percentage stoppers in de diverse sectoren. Vooral de zzp’ers uit de landbouw blijken “honkvast”. Ruim 70% van de starters in de landbouw zijn na vijf jaar nog steeds actief. Ook in de bouw is dit het geval. In deze sector is dit percentage maar liefst 65%. 

In sectoren als het openbaar bestuur en de zorgsector zijn er juist relatief weinig zzp’ers nog actief na vijf jaar. Slechts 25% van de startende zzp’ers uit het openbaar bestuur en 33% van de beginnende zelfstandigen in de zorg zijn na 5 jaar nog actief. 

Daarnaast blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek ook dat er meer vrouwen dan mannen binnen vijf jaar stoppen als zelfstandige zonder personeel. Het percentage mannelijke zzp’ers ten opzichte van vrouwelijke zzp’ers die na vijf jaar nog actief zijn is 46% om 38%.            


Grootste deel van de stoppers terug in loondienst

Hoewel een groot deel van de zzp’ers aangeeft nooit meer in loondienst te willen terugkeren, blijkt het grootste percentage stoppende zelfstandigen dit voornemen niet waar te kunnen maken. Maar liefst drie op de tien ex-zzp’ers ontvangt weer een loonstrookje van een werkgever. Ook hierin is de bovenstaande verhouding tussen mannen en vrouwen goed zichtbaar. Bijna een derde van de vrouwelijke zzp’ers was binnen vijf jaar toch weer in loondienst tegenover ruim een kwart van de mannelijke zelfstandigen.   

Ongeveer tien procent van de zelfstandigen is met pensioen gegaan, zes procent werd afhankelijk van een uitkering en vijf procent wist géén eigen inkomen meer te genereren. Daarnaast spelen ook overlijden, emigreren of herscholing een (kleine) rol bij de totstandkoming van deze cijfers. 

Op basis van de bovenstaande cijfers is het niet verrassend te noemen dat de starters tussen de 25 en 55 jaar het langste actief blijven als zzp’er. Bijna de helft van starters in deze leeftijdscategorie was na vijf jaar nog actief. Op hogere leeftijd neemt dit percentage af. 

Waarom deze cijfers er in de toekomst wel eens heel anders uit zouden kunnen zien

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in combinatie met de gunstige economische factoren is de verwachting dat deze cijfers de komende vijf jaar er wel eens heel anders uit zouden kunnen komen te zien. De omstandigheden zien er op dit moment namelijk zéér gunstig uit voor veel zzp’ers.