Meldingsplicht energiebesparing

door onze redactie
Als je als zzp’er werkt vanuit je eigen kantoor, dan kan het zijn dat je te maken hebt met de meldingsplicht energiebesparing. Dit is een wetswijziging die per 27 februari is ingegaan en waarvoor een deadline is vastgesteld op 1 juli 2019. Ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, hebben de verplichting om hun energiebesparende maatregelen te melden aan de overheid.
Dit artikel in het kort:

  • De deadline voor de meldingsplicht energiebesparing is op 1 juli 2019
  • Bedrijven die relatief veel energie of aardgas gebruiken hebben de verplichting om hun energiebesparende maatregelen kenbaar te maken aan de overheid. 
  • Deze bedrijven moeten deze stappen eens in de vier jaar kenbaar maken bij de RVO
  • De meldplicht valt onder een aantal nieuwe wetswijzigingen die met ingang van 1 juli 2019 van kracht worden. 

Er zijn een drietal wetswijzigingen die op 1 juli 2019 in werking treden, die betrekking kunnen hebben op ondernemers. Dit zijn de wet omzetting aandelen aan toonder (voor NV’s), de verhoging van het minimumloon en de meldingsplicht energiebesparing. Van deze drie genoemde wetswijzigingen krijgt vooral de laatstgenoemde wet vrij véél aandacht in de media. Dit is immers de wet die ons land weer een stap verder moet brengen in de richting van de gestelde (en veelbesproken) CO2 normen. 

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer

De energiebesparings- en informatieplicht is alleen van toepassing op ondernemers die op jaarbasis meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 M3 aan gas verbruiken. De kans is dan ook zeer groot dat deze wet niet veel zzp’ers zal treffen. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer heeft als doelstelling om een stuk bewustwording in de CO2 uitstoot van je bedrijf te creëren en door middel van vervolgstappen (lees: energiebesparing) de CO2 reductie in Nederland een impuls te geven. 

De eerste stap hierin is de informatieplicht voor bedrijven die in verhouding wat meer “milieubelastend” zijn. Deze bedrijven hebben de plicht om zich te melden bij het digitale loket van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze instantie heeft onder andere als taak om ondernemers te stimuleren om duurzaam te ondernemen. Met behulp van een eHerkenningsmiddel niveau 1 kun je inloggen bij het RVO eloket. Let op, er gaan vijf werkdagen overheen voordat de aanvraag van het eHerkenningsmiddel gerealiseerd is. 


Energiebesparende maatregelen melden

Na het inloggen bij het Eloket, krijg je een lijst met erkende (energiebesparende) maatregelen (EML) en kun je aangeven welke maatregelingen gerealiseerd zijn en welke energiebesparende acties nog niet zijn toegepast. Uiteraard moet je aangeven waarom je acties nog niet hebt toegepast en wanneer dit op de planning staat.

Een medewerker van het RVO zal de ingevulde lijst beoordelen en een terugkoppeling geven als er milieuvriendelijke vervolgacties genomen moeten worden. Uiteraard zal deze medewerker ook toezien op het nakomen van de afspraken en indien nodig handhaven door het uitdelen van boetes. 

Milieutechnische “grootverbruikers” hebben de verplichting om eens in de vier jaar de EML in te vullen. Het opwekken van (duurzame) zonne- of windenergie valt niet onder de energiebesparende maatregelen. De regeling heeft immers betrekking op de processen binnen het bedrijf.             

Zoals aangegeven is er een norm gekoppeld aan deze wetgeving, waaraan de meeste zzp’ers niet zullen voldoen. Met behulp van het stappenplan van het RVO kun je nagaan of een bedrijf moet voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht.