Minimum loon zzp’ers gesteld op 16 euro

door onze redactie
Er komt een wettelijk vastgesteld minimumloon voor zzp’ers. Minister koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte bekend dat dit tarief zal worden vastgesteld op 16 euro. De regeling is het resultaat van de zoektocht naar maatregelen tegen schijnzelfstandigheid, maar ook een manier om de arbeidsmarkt eerlijker te maken.
Dit artikel in het kort:

  • De regering heeft besloten om het minimumloon voor ZZP’ers vast te stellen op 16 euro
  • Het minimumtarief moet vanaf begin 2021 gehanteerd worden
  • Het hanteren van een minimumuurloon heeft een beschermende waarde voor de ZZP’er, maar is ook ingesteld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en te zorgen voor eerlijke verhoudingen op de arbeidsmarkt 
  • Diverse ZZP gerelateerde organisaties tonen zich verheugd over de plannen maar vinden het bedrag te laag.

De intentie van de regering om een wettelijk minimumloon voor zzp’ers te introduceren komt niet onverwachts. De plannen stonden al beschreven in het regeerakkoord. De regering heeft de intentie om het uurloon vanaf begin 2021 in te laten gaan.         

Waarom een minimumuurloon voor zzp’ers?

Het plan met betrekking tot het minimum uurloon voor zzp’ers is geïntroduceerd om in meerdere doelstellingen te voorzien. Minister Koolmees legde bij het bekendmaken van de plannen vooral de nadruk op de doelstelling om de zzp’ers te beschermen. Vooral de zzp’ers die werkzaam zijn in de beroepsgroepen waarin er lager uurtarief gehanteerd wordt (zoals post- of maaltijdbezorgers en zzp’ers die werkzaam zijn in de cultuur en het personenvervoer) werken vaak voor minder dan tien euro per uur. 


Hoewel deze plannen zeker een beschermende waarde bieden voor zzp’ers die aan de onderkant van de markt werkzaam zijn, is er wel sprake van de invulling van een dubbele agenda op dit gebied. De regeling is immers ook in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid wat meer aan banden te leggen en de verhoudingen binnen de arbeidsmarkt tussen mensen in loondienst en zelfstandigen wat eerlijker te maken.

Hoe de hoogte van het minimumtarief is vastgesteld

Bij het vaststellen van het minimumtarief is er een besloten dat het minimumloon voor mensen in loondienst als leidraad wordt gehouden. Al bij het maken van afspraken voor de vorming van het regeerakkoord is er een keuze gemaakt om hiervoor een percentage van 125% aan te houden. Dit komt neer op een bedrag tussen de 15 en 18 euro. Volgens het kabinet houdt iemand met een gemiddeld uurtarief van 16 euro voldoende financiële middelen over om in levensonderhoud te voorzien en zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. 

Vakbond FNV toonde zich kritisch over de hoogte van het tarief. De organisatie gaf aan dat een hoger tarief en aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Het CNV sprak van een “schijnoplossing” en gaf zelfs aan dat het minimum uurtarief 25 euro moet worden. De organisatie gaf aan dat een lager bedrag zou zorgen voor zwak ondernemerschap. Ook de Werkgroep, een belangenvereniging voor ZZP‘ers toonde zich kritisch en stipte een situatie aan die zich in de praktijk kan voordoen:” Wie in het verleden een uurtarief van 18 of 25 euro hanteerde, kan gesteund door de wet gedwongen worden om terug te gaan naar 16 euro. Het minimum kan ook als maximum aangehouden worden. In dit geval hebben zelfstandigen geen plezier van deze regeling maar ervaren juist de lasten”.