Moet het ACM kleine bedrijven beschermen tegen de grote organisaties?

door onze redactie
Regeringspartijen CDA en D66 zijn van mening dat kleine bedrijven (zoals zzp’ers) beter moeten worden beschermd als zij in een conflict terecht komen met grote organisaties. Volgens de huidige wetgeving zijn kleine zelfstandigen bij een geschil in regels gelijk aan de grote organisaties, maar volgens deze twee regeringspartijen sluit dit niet aan op de praktijk. CDA en D66 pleiten er dan ook voor dat het ACM hier een rol in moet kunnen spelen.
Dit artikel in het kort:

  • Volgens CDA en D66 is er onvoldoende bescherming voor kleine bedrijven bij een conflict met grote ondernemingen.
  • Kosten voor rechtsgang en angst voor verlies van opdrachten belemmeren ZZP’ers om recht te halen. 
  • Kleine bedrijven zouden volgens regeringspartijen terecht moeten kunnen bij ACM.
  • Volgens CDA en D66 vormen het midden- en kleinbedrijf het kloppend hart van onze economie. Deze bedrijven moeten beschermd worden tegen de marktmacht van grote bedrijven.

Volgens regeringspartijen CDA en D66 krijgen kleinere bedrijven onvoldoende bescherming als zij in een conflict terecht komen met grotere organisaties en deze partijen in deze situatie hun economische machtspositie misbruiken en hun afspraken niet nakomen. Volgens deze partijen zou het een goede keuze zijn om in dat geval de kleinere bedrijven te ondersteunen, omdat ze zelf hiertoe géén middelen hebben. 

Dit onderwerp was één van de agendapunten in de tweede kamer tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken. Volgens CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch en Kees Verhoeven van D66 zou het goed zijn als kleine bedrijven (bedrijven met maximaal 10 medewerkers) net als gewone burgers terecht moeten kunnen bij het ACM (Autoriteit Consument & markt). CDA en D66 zijn van mening dat de strijd bij een juridisch geschil eerlijker wordt.  

Waarom zzp’ers minder kans hebben om recht te halen

Regeringspartijen CDA en D66 pleiten ervoor dat kleine ondernemers zich moeten kunnen wenden tot het ACM bij oneerlijke handelspraktijken van grote bedrijven of overheden zoals het niet nakomen van afspraken, het te laat betalen van facturen (of het uitblijven daarvan) en het aanbieden van misleidende abonnementen met ongunstige voorwaarden. Dit is nu echter niet mogelijk, waardoor onder andere zzp’ers veel minder kans hebben om hun recht te halen. Voor veel kleine ondernemers zijn de hoge juridische kosten niet te dragen. Daarnaast zijn veel zzp’ers bang voor inkomsten verlies omdat ze door het zetten van juridische stappen een opdrachtgever kwijt kunnen raken. In de huidige situatie is het voor kleine ondernemers dan ook vaak lastig om op hun strepen te staan.     


Bescherming van het ACM voor kleine bedrijven

Mustafa Amhaouch (CDA) sprak tijdens het debat de wens uit dat kleine ondernemers in de toekomst makkelijker en goedkoper hun recht kunnen halen. Als reden gaf hij aan dat het midden- en kleinbedrijf het kloppend hart vormt van onze economie en dat deze bedrijven een betere bescherming van een toezichthouder verdienen. 

Kees Verhoeven van D66 wees op het gegeven dat zzp’ers en andere kleine bedrijven vaak moeilijk kunnen opboksen tegen de marktmacht van grote bedrijven. Het ACM zou daar een grote rol in kunnen spelen door de kleinere spelers bescherming te bieden en te ondersteunen in een conflict. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat heeft toegezegd de verhoudingen tussen kleine en grote ondernemers te onderzoeken. CDA en D66 dringen er nu op aan dat zij ook het toezicht eens nader bekijkt.      

MKB-Nederland heeft aangegeven blij te zijn met de ondersteuning van deze regeringspartijen om kleine bedrijven beter te beschermen in het geval dat grote bedrijven of overheden hun economische machtspositie misbruiken. Zij zijn van mening dat ondernemers die “het recht hebben” ook het “recht moeten krijgen”.