Nieuw BTW-nummer in 2020, de aandachtspunten

door onze redactie
Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere zzp’er een nieuw burgerservicenummer. Dit nummer zal om privacy redenen niet meer gekoppeld zijn aan het BSN-nummer. Hiermee wordt de ondernemer beter beschermd tegen identiteitsfraude. Er zijn een aantal aandachtspunten bij de overgang van BTW nummer.
Dit artikel in het kort:

  • Per 2020 krijgt iedere ZZP'er een nieuw BTW nummer toegewezen. 
  • Het nieuwe BTW identificatienummer moet worden gebruik bij de facturatie 
  • Het oude BTW nummer blijft in gebruik in de communicatie met de fiscus

Nederland kent op dit moment zo’n 1,3 miljoen eenmanszaken. Iedere ondernemer die een eenmanszaak heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft een uniek BTW nummer toegewezen gekregen. Dit BTW nummer was een combinatie van het burgerservicenummer, met de toevoeging “B01”. Doordat dit nummer op de factuur vermeld moet worden, werd de ondernemer wel kwetsbaar voor identiteitsfraude. Dit vertrouwelijke en unieke persoonsnummer is immers bedoeld voor privé communicatie tussen burgers en overheid. Het is zeker niet de bedoeling dat dit in het openbaar gedeeld wordt, zeker met het oog op de nieuwe privacywet, de AVG.

Nieuw BTW nummer, zonder afscheid oude nummer 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verplichte de Belastingdienst om een nieuw systeem in het leven te roepen. De fiscus heeft hier uiteraard gehoor aan gegeven met de introductie van een nieuw BTW nummer. Dit nieuwe btw-identificatienummer moet vanaf 1 januari 2020 worden gebruikt op de facturen en bij alle transacties op basis van EU-regelgeving en handelsverkeer binnen de EU.  Het is dus van groot belang om het nummer aan het eind van het kalenderjaar aan te passen in de administratie. 


Het oude nummer vervalt echter nog niet helemaal. In de communicatie met de Belastingdienst zal dit nummer nog steeds moeten worden gebruikt. Dit komt omdat niet alle ICT systemen van de Belastingdienst op tijd zijn ingericht. Er zal dus in eerste instantie gebruik worden gemaakt van twee BTW nummers. Dit is voor onbepaalde tijd, de Belastingdienst heeft de wens uitgesproken om in de toekomst met een BTW nummer te willen werken.  

BTW nummer nu nog vermelden?

Hoewel zzp’ers op dit moment nog wettelijk verplicht zijn om het BTW nummer op de factuur te vermelden, heeft de AP al aangegeven dat de Autoriteit Consument & Markt geen prioriteit geeft aan het handhaven hiervan, met het oog op de ongewenste situatie met betrekking tot de privacy die is ontstaan. Dit jaar kan dus gezien worden als overgangsjaar, maar hoe lang deze fase zal duren zal de toekomst uitwijzen…….