Nieuw pensioenakkoord?

door onze redactie

Met zichtbare trots (of was het opluchting?) presenteerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs samen met de werkgeversorganisaties en de bonden het concept pensioenakkoord. In het akkoord zijn een aantal ingrijpende veranderingen opgenomen met betrekking tot de oudedagsvoorziening. Ook voor zzp’ers verandert er veel. In het pensioenakkoord staat onder andere beschreven dat de zzp’er verplicht is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en zal de drempel om gebruik te maken van een pensioenfonds veel lager zijn. Als het pensioenakkoord er daadwerkelijk komt, want dat is nog niet definitief.
Dit artikel in het kort:

 • Minister Koolmees heeft een concept pensioenakkoord gepresenteerd, dat ook gevolgen heeft voor ZZP’ers.
 • Kleine zelfstandigen krijgen de verplichting om een AOV af te sluiten en kunnen eenvoudiger een pensioenregeling treffen. 
 • Leden van het FNV mogen in een online referendum oordelen of het pensioenakkoord in deze vorm uitgewerkt wordt.
 • Plannen zouden voor de zomer van 2020 concreet moeten zijn.   

“Het heeft even geduurd, maar het is ons wel gelukt”, treffender kon minister Koolmees de periode van negen jaar onderhandelen over een nieuw pensioenakkoord niet omschrijven. Het resultaat is een stevige mix van maatregelen en regelingen, dat volgens de minister gezien kan worden als een “evenwichtig akkoord, dat past in de rijke traditie van de polder”.

De belangrijkste punten uit het pensioenakkoord:

 • De AOW leeftijd stijgt minder snel dan oorspronkelijk in de planning stond;
 • Mensen die zware beroepen verrichten krijgen de mogelijkheid om eerder te stoppen door afspraken in de CAO;
 • Door het hanteren van een andere vorm van pensioenuitkering zullen de pensioenfondsen minder genoodzaakt zijn om hoge buffers aan te houden. Als er voldoende rendement is, kunnen de pensioenuitkeringen en de opbouw hiervan meestijgen met de prijzen. 
 • Korting op pensioen is niet meer nodig als het pensioenfonds een dekking heeft van 100 of meer. 
 • Iedereen gaat dezelfde premie betalen. De doorsneesystematiek, die de inleg van de jongeren in het “huidige pensioenstelsel” lager waardeert dan die van ouderen, komt te vervallen. 
 • Er komt een beperking van het lage inkomensvoordeel en uitfasering van de regeling voor de tegemoetkoming bij de verhoging van het minimumjeugdloon (jeugd-LIV).
 • zzp’ers kunnen eenvoudiger in een oudedagsvoorziening voorzien omdat het voor deze groep fiscaal aantrekkelijker wordt gemaakt om zelf voor een pensioen te sparen. Ook kunnen zij zich eenvoudiger bij een pensioenfonds aansluiten. zzp’ers worden wel verplicht gesteld om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.    

Referendum over nieuw pensioenakkoord

Minister Koolmees is erg tevreden met het resultaat en geeft aan dat de diverse betrokken organisaties “hun verantwoordelijkheid hebben getoond”. Wat hem betreft worden de concrete plannen al voor de zomer van 2020 gepresenteerd. Het is echter nog maar de vraag of deze mening gedeeld wordt. Diverse ZZP organisaties lieten zich al negatief uit over deze plannen, gezien het feit dat zelfstandigen nu een onderdeel vormen van de plannen. 

Het laatste woord is echter aan de ruim 1 miljoen FNV leden, die middels een online referendum hun mening mogen uitspreken. Zij mogen voor 15 juni stemmen over dit akkoord waardoor het alsnog kan afketsen. Het lot van de zelfstandigen ligt in dit geval dus bij de vakbondsleden.....