Nieuw privacy-proof BTW nummer voor eenmanszaken

door onze redactie
Als je een eenmanszaak hebt, zal er in 2019 zeker wat voor je veranderen. Alle eenmanszaken krijgen immers vóór 1 januari 2020 een nieuw BTW-identificatienummer. Het vertrouwelijke burgerservicenummer zal hierin niet meer verwerkt zijn zoals dit in de huidige nummering wél het geval is. Hiermee corrigeert de overheid zichzelf.
Dit artikel in het kort:

  • Iedere eenmanszaak krijgt vóór 1 januari 2020 een nieuw BTW-identificatienummer.
  • Nieuw nummer biedt meer privacy, risico op fraude moet hierdoor verkleinen.
  • Overheidsinstantie corrigeert een andere overheidsinstantie.
  • Regeling treft 1,3 miljoen eenmanszaken.
  • Nieuwe BTW nummer voor extern gebruik.

De gevaren van het gebruik van het huidige BTW nummer

Eerder dit jaar schreven we al over het feit dat ondernemers, om te voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), verregaande maatregelen moeten nemen om de privacy van hun opdrachtgevers of klanten te beschermen, maar zelf slecht beschermd zijn. 

Een succesvolle ondernemer zal immers zijn of haar eigen burgerservicenummer (BSN) veelvuldig zelf verspreiden, omdat deze in het BTW nummer is verwerkt. Een BSN wordt door de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gezien als een “bijzonder persoonsgegeven”. Dit nummer is te vinden op een paspoort, ID-kaart of rijbewijs en is herleidbaar aan één specifiek persoon.

De Wbp stelt dat dit nummer alleen onder strikte voorwaarden gebruikt mag worden maar een ondernemer doet dit veelvuldig. Een ondernemer is immers wettelijk verplicht om zijn of haar BTW nummer op de factuur te vermelden. Dit nummer is echter opgebouwd uit het volledige BSN-nummer, met een toevoeging van B01, B02, etc. Er zijn al diverse zzp’ers die te maken hebben gehad van misbruik van hun persoonsgegevens. Het is immers vrij eenvoudig om het burgerservicenummer, de volledige naam, adres én telefoonnummer van de ondernemer te achterhalen en identiteitsfraude te plegen. Vanaf volgend jaar is dit verleden tijd. 

Nieuw BTW-identificatienummer voor iedere eenmanszaak 

Per 1 januari 2020 zal iedere eenmanszaak voorzien zijn van een nieuw BTW-identificatienummer. De Autoriteit Persoonsgegevens is na een onderzoek (gericht op het feit of de Belastingdienst een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van het BSN in het BTW-nummer) tot de conclusie gekomen dat de Fiscus de privacy van ondernemers schendt bij het innen van de belasting. De waakhond heeft de Belastingdienst dan ook verplicht om voor 2020 met een geschikt alternatief te komen, in vorm van een nieuw BTW-identificatienummer voor iedere eenmanszaak. De overheid corrigeert hiermee zichzelf. Zowel de Autoriteit Persoonsgegevens als de Belastingdienst zijn overheidsinstanties. 


Politiek reageert positief op regeling

Verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel is positief over deze nieuwe regeling. Hij gaf aan dat “de huidige situatie onwenselijk is en dat er een werkbare situatie moet worden gepresenteerd die zowel de privacy van de ondernemers beschermt en tegelijkertijd de heffing van de BTW verzekert”. 

De regeling heeft betrekking op ongeveer 1,3 miljoen Nederlandse zelfstandigen. De ondernemers zullen tegen het eind van het jaar een nieuw BTW nummer ontvangen en deze per 1 januari 2020 in hun financiële administratie moeten integreren. Daarnaast zullen de leveranciers van administratie software moeten zorgen dat hun producten met de nieuwe nummers overweg kunnen.  

Nieuwe BTW nummer voor extern gebruik

De rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat de interne systemen van de Belastingdienst gebruik zullen blijven maken van de oude, op de BSN-gebaseerde, BTW nummers. Het nieuwe BTW nummer is dan ook bedoeld voor extern gebruik. Het nieuwe nummer zal bij contacten met systemen van de Belastingdienst automatisch worden vertaald naar de oude nummering. Hiermee zal de interne verwerking door de Belastingdienst ongestoord doorlopen. Staatssecretaris Snel gaf aan dat de privacy daarvan is gewaarborgd. 

Voor de ondernemers zal het even een aanpassing zijn in de administratie en op de diverse communicatievormen, maar het feit dat dit in ruil is voor een veiligere omgeving en meer privacy zal veel goed maken.