Ondernemen zonder inschrijving bij de KVK?

door onze redactie
De Kamer van Koophandel maakte onlangs bekend dat het aantal bedrijven in Nederland het vorige jaar is gegroeid. Het grootste deel van deze groei komt tot stand door het stijgende aantal zzp’ers. De KvK meldde dat er in 2018 ongeveer 168.000 mensen gestart zijn met een eenmanszaak, maar dit cijfer geeft niet het volledige beeld. Je kunt er immers voor kiezen om te ondernemen zonder inschrijving bij de KVK, als je kleine bijverdiensten hebt of gebruik maakt van payrolling.
Dit artikel in het kort:

  • Aantal bedrijven in Nederland is in 2018 gegroeid.
  • Vooral een grote groei zichtbaar in het aantal ZZP bedrijven.
  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is voor “kleine bijverdiensten” niet verplicht
  • Meerdere organisaties bieden constructies aan om freelancer te kunnen zijn zonder KVK inschrijving.

Begin 2019 maakte De Kamer van Koophandel de balans van het afgelopen jaar op: Er zijn zo’n 1,9 miljoen ondernemingen in Nederland. Dit aantal is met 82.000 gegroeid ten opzichte van 2017. Vooral in de energiesector, de bouw en de zorg groeide het aantal bedrijven in 2018 flink. 

Net als de afgelopen jaren waren het vooral nieuwe zzp’ers die zich lieten registreren bij Kamer van Koophandel. Bij deze groep mensen is wél een groot verloop zichtbaar. Naast het aantal van 168.000 nieuwe inschrijvers, gaven maar liefst 90.000 mensen in 2018 aan te stoppen als zelfstandige zonder personeel.  

Deze cijfers geven een duidelijk beeld van de bewegingen die worden gemaakt op de arbeidsmarkt, maar kunnen niet helemaal letterlijk worden genomen. Er zijn ook een aantal ondernemers die freelancer zijn zonder ingeschreven te staan bij de KvK. Over het aantal mensen die gebruik maken van deze optie zijn géén cijfers bekend.     

Het is niet direct wettelijk verplicht om je als ondernemer in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit hangt ervan af of je door de Belastingdienst en de KvK wordt gezien als ondernemer. De belangrijkste criteria hiervoor zijn:

  • Je moet deelnemen aan het economisch verkeer. Hiermee loop je een ondernemersrisico en ben je aansprakelijk voor de schulden en verplichtingen van je onderneming. 
  • Je beoogt een winst en een continuïteit voor je onderneming. 
  • Er is sprake van een duurzame combinatie van kapitaal en arbeid.
  • Je bedrijfsomvang is voldoende. De norm hierbij is een omzet van € 10.000 per jaar en minimale bedrijfsinzet van 15 uur per week. 

Als je niet aan alle criteria voor een inschrijving voldoet, kun je wel zzp’er zijn maar hoef je je niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Als je je inkomsten die je met je eigen werkzaamheden hebt verdiend netjes aan de Belastingdienst opgeeft als inkomsten uit overige werkzaamheden, dan heeft het niet inschrijven bij de Kamer van Koophandel géén nadelige gevolgen voor je. De Belastingdienst zal je dan zeker geen strobreed in de weg leggen omdat je bij deze constructie zelfs méér belasting moet afdragen. Je loopt immers de ondernemersvoordelen mis die je wel gehad zou hebben als je ingeschreven stond (en voldoet aan het urencriterium van 1225 uur). 

Let op dat je je werkzaamheden niet te snel beoordeeld als “bijverdiensten”. Als de Belastingdienst hier een andere mening over heeft en je toch aanmerkt als ondernemer, zul je achteraf alsnog verplicht worden gesteld om de BTW af te dragen over de inkomsten uit eigen werkzaamheden.

Naast de bovenstaande mogelijkheden zijn er meerdere organisaties die constructies aanbieden om freelancer te kunnen zijn zonder KVK inschrijving. Deze bedrijven dienen als tussenpersoon tussen de ondernemer en de opdrachtgever. Je komt dan als zzp’er op de loonlijst van deze organisatie. Deze constructie wordt ook wel payrolling genoemd. 

Het payroll bedrijf neemt de administratie en de facturering van je over. De zzp’er heeft wel de volledige vrijheid als ondernemer maar kan ook nog profiteren van de sociale zekerheden. Hierbij kan gedacht worden aan verzekeringen voor de WW, ZW, en WIA. 

Aan het gebruik van deze diensten hangt natuurlijk wél een prijskaartje vast dat een druk legt op de winst. Daarnaast zal deze overeenkomst een grijs gebied creëren tussen loondienst en zelfstandig ondernemerschap. Dit is een keuze die iedere freelancer voor zichzelf zal moeten maken. Veel ondernemers zien hier niets in omdat ze een bewuste keuze maken voor 100% zelfstandigheid. Zij sluiten zich het liefst aan bij die 168.000 mensen die in 2018 deze stap hebben gezet.