Problemen met het invoeren van het minimum uurtarief voor zzp’ers

door onze redactie
Het kabinet heeft moeite met het uitwerken van de nieuwe regels met betrekking tot zelfstandigen zonder personeel. Zo zijn er onder andere problemen met het invoeren van het minimum uurtarief voor zzp’ers, zoals dit in het regeerakkoord omschreven is. De verwachting is dat de eerste opzet van de plannen pas na het zomerreces openbaar worden gemaakt, in tegenstelling van de eerdere afspraken dat een uitwerking van de plannen voor de zomervakantie zouden worden gepresenteerd.

In het huidige regeerakkoord zijn veel onderdelen opgenomen die betrekking hebben op de zzp’ers. Dat is niet verbazingwekkend aangezien de zzp’ers een belangrijke positie op de arbeidsmarkt hebben. Nederland heeft inmiddels een groep van ruim 1 miljoen zzp’ers werkzaam in diverse branches. De diversiteit van deze branches werpt een hindernis op voor de beleidsmakers. 

Vastgesteld minimum tarief voor zzp’ers

Een belangrijke regeling in het huidige regeerakkoord is het minimumuurtarief voor zzp’ers. Dit uurtarief gaat van invloed worden op de rolverdeling tussen een opdrachtgever en zelfstandige. Het vastgesteld minimum tarief voor zzp’ers is in de plannen vastgesteld tussen de 15 en 18 euro. Een zzp’er die in een periode van drie maanden minder verdient dan het gestelde minimumuurtarief, gaat in de toekomst worden gezien als werknemer. Het gevolg hiervan is dat de opdrachtgever meer vakantiegeld en premies voor werknemersverzekeringen moet betalen doordat zijn werknemersbestand groeit. zzp’ers moeten volgens het regeerakkoord in de toekomst tenminste 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. 

Problemen met het invoeren van kabinetsplannen voor zzp’ers

Minister Koolmees (D66) van sociale zaken is verantwoordelijk voor het vormgeven van deze plannen uit het regeerakkoord. Dit blijkt echter lastiger dan van tevoren gedacht. De veelzijdigheid van branches waarin de eenmanszaken werkzaam zijn, leveren problemen op met het invoeren van kabinetsplannen voor de zzp’ers. Niet alle sectoren blijken met uurtarieven te werken. De vraag is dan ook hoe de plannen voor deze specifieke sectoren uitvoerbaar gemaakt kunnen worden. 

Het kabinet was van plan om een internetformulier (web module) te ontwikkelen die ingevuld zou kunnen worden om duidelijkheid te verschaffen hoe specifieke werkzaamheden met een ZZP constructie uitgevoerd zouden kunnen worden. Hieruit zou duidelijk worden of een kandidaat dan in dienst genomen moest worden. Ook dit plan is echter (op korte termijn) niet uitvoerbaar, gezien de grote verschillen tussen de sectoren waar dit betrekking op heeft.

Problemen met invoering minimumloon voor de zzp’er

Zo blijven de problemen met de invoering van het minimumloon voor de zzp’er liggen tot na de zomerperiode. De verwachting is dat de regeringsvertegenwoordigers nog een lastige taak wacht voordat de definitieve plannen hierover kunnen worden gepresenteerd. 


Eén van de verwachte problemen waar de beleidsmakers tegenaan lopen is hoe een bodemtarief in de praktijk zal uitpakken voor een zzp’er die tegen een prestatievergoeding werkt, zoals bijvoorbeeld een tekstschrijver die per geschreven woord wordt betaald en een bezorger waarvan de hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de hoeveelheid afgeleverde pakketten. Bij deze overeenkomst vormen is het veel minder duidelijk of de zzp’er minder dan het verplichte minimum uurtarief krijgt.

De hoogte van het minimum uurtarief voor zzp’ers

Naast de uitvoer kan er nog een discussie worden verwacht over de hoogte van het minimum uurtarief voor zzp’ers. Veel geleerden geven aan dat het bedrag aan de lage kant is. Een zelfstandige is namelijk ook zelf verantwoordelijk voor het opbouwen van zijn of haar pensioen. Daarnaast moeten deze ondernemers ook zelf de premie voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid betalen. Deze premies liggen duidelijk hoger dan de premies die hier gelden voor werknemers. Bijna 80% van zzp’ers zijn dan ook in bezit van een dergelijke verzekering. Daarnaast is een groot deel van de zzp’ers nog niet gericht bezig met een pensioenopbouw. 

De FNV zelfstandigen zou graag een combinatie zien van een verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en een combinatie met een marktconforme vergoeding in vorm van een minimum uurtarief. De prijs voor deze verzekering hoeft niet hoog te zijn, aangezien de risico’s door een veel grotere groep gedragen worden. Ook de FNV is overigens van mening dat het bedrag van deze minimum vergoeding voor zzp’ers te laag is.   

Waarom de plannen uit het regeerakkoord geen kartelvorming is

De plannen voor een vastgestelde minimum vergoeding voor ZZP’ ers zijn niet nieuw. Zo’n twee jaar geleden leken de zzp architecten dicht bij een minimum tarief die opgenomen zou worden in de CAO. De autoriteit consument en markt beoordeelde deze afspraken echter als kartelvorming waardoor deze afspraken geen doorgang vonden. De plannen uit het regeerakkoord zullen hier geen hinder van ondervinden.  Er mogen géén brancheafspraken in deze vorm gemaakt worden, maar een wetgever mag deze minimum tarieven wél instellen. 

Invoeren van het minimum uurtarief voor zzp’ers 

Het is duidelijk dat het kabinet problemen ondervindt om de plannen met betrekking tot het invoeren van het minimum uurtarief voor zzp’ers vorm te geven. Minister Koolmees (D66) gaf al aan dat het voorgenomen tijdpad zeer ambitieus zou zijn. Dit bleek een goede vooruitziende blik te zijn. Het minimum tarief voor zzp’ers vormt immers een onderdeel van de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) waar het begrip “schijnzelfstandigheid” een belangrijk onderdeel van is. Er is nog lang geen geschikt medicijn gevonden voor dit “hoofdpijndossier”. De vraag is dan ook of de inwerkingtreding van de nieuwe zzp-regels per 2020 wel haalbaar zal zijn.