Profiteren zzp’ers nu het afschaffen van dividendbelasting van tafel is?

door onze redactie
Het stond met hoofdletters in het regeerakkoord omschreven: het kabinet wil de dividendbelasting vanaf 2020 afschaffen. Nederland heeft immers de doelstelling om een goed vestigingsklimaat te onderhouden. Uiteindelijk is dit ei niet gelegd en is het plan van tafel. Profiteren zzp’ers nu het afschaffen van de dividendbelasting van tafel is? Lees in dit artikel aan welke voorwaarden de zzp’er dan moet voldoen.

Dividendbelasting is een belasting die geheven wordt op de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders (dividend). Nederlandse aandeelhouders kunnen deze belasting verrekenen met de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De superlijm van de coalitie

De afschaffing van de dividendbelasting was bijna de superlijm die de vier coalitiepartijen bij elkaar hield. Ondanks een hoop kritiek over de totstandkoming van deze zeer omstreden maatregel, moest dit worden doorgezet. De term dividendbelasting werd zelfs omschreven als het “beruchte D-woord”. Door het afschaffen van de dividendbelasting zou Nederland een nóg aantrekkelijkere locatie worden voor grote bedrijven om te vestigen. Hierdoor zou de economie een nóg grotere boost krijgen. 

Het plan spatte echter als een ballon uit elkaar. Eén van de grote bedrijven waarop ingezet werd, gaf letterlijk niet thuis en komt niet naar Nederland. In dezelfde periode besliste de Hoge Raad dat de Nederlandse dividendbelasting uitstekend uitvoerbaar is en niet als discriminerend hoeft te worden gezien voor buitenlandse beleggers. Hiermee werd ook dat argument van de regering gekraakt. De regering kon hierop weinig anders doen dan de dividendbelasting in stand te houden, het draagvlak om deze belasting af te schaffen werd wel héél erg klein. Het D-woord werd aan de onderhandelingstafel niet meer gebruikt.

Vrijgekomen geld ingezet ter bevordering van vestigingsklimaat 


Vrijwel direct na de bekendmaking dat er wordt afgezien van de afschaffing van de dividendbelasting werd bekend gemaakt dat het geld dat daardoor vrijkomt, vrijwel volledig naar het bedrijfsleven gaat. Op deze manier wordt het geld, in totaal zo’n 1,9 miljard, toch (indirect) uitgegeven aan het vestigingsklimaat. Deze keuze sluit hiermee volledig aan op de begrotingsregels, waarin staat dat dit geld bedoeld is voor het bedrijfsleven. Ook op deze beslissing was veel kritiek. Eén van de oppositieleden betitelde het kabinet Rutte III als “een pinautomaat voor het bedrijfsleven”. 

Profiteren zzp’ers nu het afschaffen van dividendbelasting van tafel is?

In een brief aan de tweede kamer maakte staatssecretaris Snel van financiën bekend hoe de “financiële meevaller” verdeeld gaat worden. Hierin staat de intentie te lezen om de lasten van het bedrijfsleven te verlagen. Deze lastenverlichting wordt op de volgende manier vorm gegeven: 

  • De vennootschapsbelasting die grote bedrijven over hun winst afdragen, wordt verlaagd naar 20,5% in 2021.
  • Voor het midden- en kleinbedrijf wordt de vennootschapsbelasting verlaagd naar 15% in 2021.
  • Er komen lagere personeelslasten voor werkgevers. 
  • De expat regeling (bedrijven kunnen buitenlandse werknemers tot 30% van hun salaris belastingvrij uitkeren) blijft een langere tijd in huidige vorm behouden.  

Als je je afvraagt of zzp’ers zullen profiteren nu het afschaffen van dividendbelasting van tafel is, is het handig om even de bovenstaande punten van een krul of kruis te voorzien. Als je als zzp’er een BV hebt met mensen in dienst (liefst expats), dan wel. In andere gevallen is dit niet het geval, ondanks dat in de brief van de staatssecretaris te lezen is dat “Het kabinet er veel waarde aan hecht dat Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat is omdat bedrijven (klein en groot) zorgen voor werkgelegenheid en welvaart”. 

Het criterium waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor dit voordeel is dus duidelijk: Je moet een aandeel leveren in de bevordering van het vestigingsklimaat in Nederland, zeker nu de grote bedrijven dit niet doen.