Punten waar de Belastingdienst extra op let bij de aangifte over 2018

door onze redactie
De maanden maart en april staan voor veel zzp’ers in teken van de belastingaangifte. Het is verstandig om je hierin te verdiepen om zeker weten dat je volgens de fiscale regels handelt. De Belastingdienst heeft een lijst met punten opgesteld waarop de instantie extra gaat letten met betrekking tot de aangifte over 2018.
Dit artikel in het kort:

 • In de maanden maart en april moet de belastingaangifte over 2018 worden ingediend
 • De Fiscus heeft een lijst van aandachtspunten uitgegeven waarop extra wordt gecontroleerd.  
 • Iedere ZZP’er is verantwoordelijk voor de eigen aangifte, ook als deze taak wordt gedelegeerd aan derden.

Het is van belang om de belastingaangifte 2018 correct in te dienen. Je moet jezelf niet tekort doen, maar ook niet rijk rekenen. Uiteraard zal de fiscus dit controleren. De belastingdienst heeft onlangs een lijst uitgebracht waarin zaken benoemd worden die extra aandacht krijgen bij de controle. 


Belangrijkste zaken waar de focus van de Belastingdienst op zal liggen

 • Nevendiensten naast een gewone baan moeten wél worden opgegeven als “resultaat overige werkzaamheden”. Doordat deze inkomsten niet vermeld staan in de vooraf ingevulde aangifte, kunnen deze inkomsten snel vergeten worden. 
 • Door het vervroegde afkopen van een opgebouwd bedrag in een lijfrenteverzekering, heb je er direct beschikking over. Deze afkoopsom is belast in box 1 van de inkomstenbelasting.
 • Fiscale partners mogen een verdeling maken van inkomsten en vermogen in box 1 en 3. Het is aantrekkelijk om een groter deel van de aftrek te laten vallen bij de partner die in een hogere belastingschijf valt. Daarnaast kan er geschoven worden met spaargeld en beleggingen om aanspraak te maken op lagere tarieven van de vermogensrendementsheffing. De fiscus waarschuwt dat bij deze verdeling vaak fouten worden gemaakt, door fouten in het optellen van het te verdelen vermogen in box 3 of de inkomsten in box 1. 
 • De Fiscus merkt op dat een ervenrekening ten onrechte niet altijd naar rato wordt opgegeven bij de belastingaangifte.
 • Beleggers in cryptovaluta gaan de effecten van een zwaar jaar voelen. De crypto markt heeft zwaar verlies geleden gedurende 2018. Voor de belastingaangifte 2018 geldt 1 januari 2018 in box 3 als peildatum, op dat moment was de crypto markt op het hoogste niveau. De Belastingdienst zal toezien op een correcte aangifte.
 • Als je in 2018 je hypotheek hebt verhoogd, zal de doelstelling hiervan bepalend zijn of de hypotheekrente van de extra lening aftrekbaar is. Dit is niet het geval als het gaat om de financiering van oversluitkosten of een boeterente. 
 • Volgens de Belastingdienst worden er véél fouten gemaakt met betrekking tot de aftrekbare kosten bij de aankoop van een nieuwe woning. Veel mensen denken ten onrechte dat de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de koopakte aftrekbaar zijn.
 • Studiekosten zijn slechts onder bepaalde voorwaarde aftrekbaar bij de belastingaangifte. Alleen de verplichte- en noodzakelijke kosten van een opleiding mag je aftrekken van je inkomen.