Rapport OESO gericht op grijs gebied tussen werknemer en zelfstandige

door onze redactie
In een onlangs uitgekomen rapport van de OESO, deelde de organisatie haar visie op de toekomst van het werk dat we verrichten. Het rapport richtte zich vooral op de omgeving waarin er gewerkt wordt, omdat deze volgens de organisatie het meest aan verandering onderhevig is. De OESO geeft aan dat dit de reden is dat werkenden andere keuzes maken waardoor een grijs gebied ontstaat tussen werknemer en zelfstandige. Volgens de organisatie kan de omvang van dit gebied drastisch worden verkleind door het vormgeven van nieuwe definities en regelgeving.
Dit artikel in het kort:

  • “I am the future of work” is de titel van de campagne waarmee de OESO zich volop mee profileert.
  • De organisatie schetst in een rapport dat er een duidelijk grijs gebied is ontstaan tussen werknemers en zelfstandigen.
  • De OESO roept op tot een scherper onderscheid tussen mensen in loondienst en ondernemers. 
  • De organisatie is van mening dat dit kan worden gerealiseerd door een duidelijke formulering van nieuwe definities en regelgeving 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband tussen 36 landen (waaronder Nederland) met als voornaamste doelstelling om het internationale sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en te coördineren. “I am the future of work” is de veelzeggende titel van de campagne waarmee de organisatie actief is. Een bijbehorend (ruim 300 pagina’s tellend) rapport schetst een beeld van het landschap waarin er in de toekomst gewerkt zal worden en de veranderingen die op dit gebied zullen plaatsvinden. De organisatie stelt dat er, als gevolg van deze veranderingen, andere keuzes worden gemaakt waarin de rolverdeling tussen werknemers en zelfstandigen vervagen.

Scherper onderscheid werknemers en zelfstandigen

Het OESO rapport biedt inzicht in een veranderende wereld waarin digitalisering, globalisering en demografische factoren een belangrijke rol spelen. De organisatie schetst een beeld van digitale businessmodellen waarin er sprake zal zijn van nieuwe contractvormen en andere arbeidsverhoudingen. 

De OESO ziet hierin een vervaging ontstaan in de verhouding tussen de werknemer en zelfstandige en roept op dit grijze gebied weg te nemen. De organisatie is van mening dat een duidelijke formulering van nieuwe definities en regelgeving hiervoor noodzakelijk 


 is. Hierdoor zal een scherper onderscheid ontstaan tussen deze twee groepen.

De schrijvers van het rapport zien een reeks aan nieuwe werkvormen ontstaan die een veel flexibeler karakter zullen hebben dan in het verleden het geval was. Hoewel dit als een positieve ontwikkeling wordt gezien, beschrijven de onderzoekers wel een beeld waarin automatische bescherming voor werkenden veel minder vanzelfsprekend is. Hiermee doelt de organisatie op eerlijke beloningen, basisverzekeringen, sociale zekerheden en arbeidsomstandigheden.      

Beleidsaanbevelingen OESO

Uiteraard staan er ook diverse beleidsaanbevelingen in het rapport te lezen. De OESO ziet de digitalisering van de arbeidsmarkt zeker niet als bedreigende factor maar is gericht op het voorkomen van het ervaren van de nadelen hiervan. De aanbevelingen van de OESO zijn dan ook gericht op de duidelijke formulering van de rolverdeling tussen werknemer en zelfstandige, sociale zekerheid, bescherming van de individuele partijen, goed ondernemerschap, collectieve onderhandelingsmogelijkheden en onderwijs. Deze nieuwe uitgangspunten lijken (vooralsnog) niet te zijn opgenomen in de web module die begin volgend jaar voor zzp’ers van kracht gaat. Er is dus nog wel wat werk te doen...