Resultaten toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen

door onze redactie
Staatssecretaris Snel van financiën heeft de tweede kamer per brief op de hoogte gesteld over de behaalde resultaten van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen ondernemers en zelfstandigen. Het toezichtplan van de Belastingdienst richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken aan 104 opdrachtgevers. De focus lag hierbij op de naleving van de wet DBA, om eventuele schijnzelfstandigheid te monitoren. De tweede kamer werd op de hoogte gesteld dat er naar 12 bedrijven een vervolgonderzoek zal plaatsvinden.
Dit artikel in het kort:

  • Staatssecretaris Snel van financiën heeft resultaten van het toezichtsplan arbeidsrelaties bekendgemaakt.
  • Het toezichtplan van de Belastingdienst richtte zich op naleving wet DBA
  • Naar arbeidsrelaties binnen 12 van de 104 bedrijven zal verder onderzoek gedaan worden.

Hoewel er nog steeds géén definitieve invulling is van de nieuwe wet die de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) moet vervangen, is de Belastingdienst wel actief om schijnzelfstandigheid actief te handhaven. In afwachting van de nieuwe wet heeft het kabinet een handhavingsmoratorium ingesteld. Sinds 1 juli 2018 kan de Belastingdienst bij alle kwaadwillenden handhaven. 

Controles op naleving wet DBA

De Belastingdienst heeft bij controles op naleving wet DBA 12 bedrijven in het vizier gekregen, waarbij er een twijfel bestaat of de wet op de juiste manier wordt nageleefd. Deze bedrijven komen op het lijstje bij de 8 andere bedrijven waar al een onderzoek naar loopt. Hierbij bestaat het vermoeden van schijnzelfstandigheid. Alleen als de Belastingdienst een eventuele kwaadwillendheid kan bewijzen kan er een boete worden opgelegd. 

De Belastingdienst heeft de intentie om ongeveer 5600 reguliere controles per jaar uit te voeren. Hierbij wordt er vooral een focus gelegd op loonheffingen. In 2018 werd een start gemaakt met het uitvoeren van 104 controles.  


Uit de resultaten van het afgelopen jaar bleken 45 bedrijven uitstekend op de hoogte van de regel- en wetgeving op dit gebied en zij handhaafden een uitstekende toepassing van de wet. Bij de overige 47 bedrijven was er sprake van een lichte vorm van onjuist handelen. Bij deze bedrijven kreeg de Belastingdienst aanwijzingen dat de zzp’ers exact hetzelfde werk doen als de werknemers. Daarnaast was er een duidelijke sprake van een gezagsverhouding. De verschillen met medewerkers in loondienst waren dan ook minimaal te noemen. 

Handhavingsmoratorium ingesteld voor het inhuren van zelfstandigen

Het handhavingsmoratorium dat is ingesteld met betrekking tot het inhuren van zelfstandigen kan worden gezien als een nieuwe strategie om het naleven van de regels te monitoren. Hierbij wordt gekozen voor een sectorgerichte aanpak. Hiermee wil de Belastingdienst bereiken dat het speelveld op een eerlijke manier wordt ingedeeld en er géén sprake is van marktverstoring. 

Naast het handhaven van de regels is de Belastingdienst ook bereikbaar voor voorlichting en het bieden van de duidelijkheid met betrekking tot de specifieke invulling van arbeidsrelaties. De dienst geeft aan graag tijd vrij te willen maken voor zowel zzp’ers als opdrachtgevers om arbeidsgerelateerde zaken te bespreken.