Steeds meer tieners schrijven zich als ondernemer in

door onze redactie
In 2018 hebben meer dan 3500 jongeren zich als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit aantal is bijna een derde meer dan het aantal jongeren dat in 2017 deze eerste stap naar het ondernemerschap gezet hebben. Deze nieuwe zzp’ers richten zich vooral op de moderne branches waarbij gebruik wordt gemaakt van online middelen.
Dit artikel in het kort:

  • Forse stijging ondernemende tieners ten opzichte van vorig jaar
  • Moderne technologische mogelijkheden maken drempel lager
  • Handlichting noodzakelijk om als minderjarige ZZP’er te kunnen worden
  • Veel schoolinstellingen bereiden tieners voor op de veranderende arbeidsmarkt waarin ondernemen een belangrijke rol speelt

Ruim 3500 mensen tussen de 13 en 18 jaar hebben zich in 2018 gemeld bij de Kamer van Koophandel om zich in te laten schrijven als ondernemer. Dit is wederom een stijging van bijna 30% ten opzichte van het jaar ervoor. De trend die zich al jaren inzet wordt hiermee sterker. Het is opvallend dat de jongeren in vooral de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht erg “ondernemend” zijn. In dit gebied werden de meeste jongeren ingeschreven. Daarnaast zijn het vooral de jongens die op jonge leeftijd hun eerste stappen als ondernemer willen zetten. De verhouding tussen de jongens en meisjes ligt in dit geval tussen de 78 %en 22%.

De moderne branches waarin jonge zzp’ers toekomst zien

De jonge zzp’ers richten zich vooral op de moderne branches. De meeste ambitieuze tienerondernemers richten zich op de online verkoop van kleding, het maken van websites en het produceren van online video’s. 

Totaal hebben zich de afgelopen 5,5 jaar maar liefst zo’n 12.000 jongeren tussen de 13 en 18 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een woordvoerster van de Kamer van Koophandel gaf aan dat de toenemende handelsgeest bij jongeren meerdere oorzaken heeft. Zij gaf aan dat “deze generatie meer lef heeft, nieuwsgieriger en eigenwijzer is”. Daarnaast speelt dit tijdperk en de toegenomen sociale voorbeelden uiteraard ook een grote rol. Volgens de Kamer van Koophandel ligt” de wereld aan de voeten van de jongeren door de talloze mogelijkheden van het internet en zien ze veel van hun idolen zoals DJ’s en vloggers ook veelvuldig actief zijn als ondernemer”. 

Wetgeving biedt ruimte voor een ondernemerschap op jonge leeftijd


Onze wetgeving biedt voldoende ruimte voor een ondernemerschap op jonge leeftijd. Een persoon tussen de 13 en 18 jaar kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel ondanks dat hij of zij volgens de wet nog minderjarig is. 

Een jongere die via de rechtbank handlichting heeft toegewezen gekregen, kan bevoegdheden hebben die onaantastbaar zijn en niet zomaar kunnen worden teruggedraaid. Dit is géén wettelijke verplichting maar vaak wel een verstandige keuze. Veel opdrachtgevers zullen naar deze overeenkomst vragen om een garantie te hebben op een overeenkomst. Deze kan immers achteraf ongedaan worden gemaakt als de jonge zzp’er geen handlichting heeft aangevraagd. Daarnaast kan ook de Kamer van Koophandel dit als een vereiste zien bij de inschrijving van een bedrijf door een minderjarige. 

Een persoon die jonger is dan 16 jaar kan echter nog géén handlichting aanvragen. Het bedrijf zal dan in eerste instantie op naam van (één van de) ouders worden gezet en in een later stadium (vaak op de achttiende verjaardag van de ondernemer) van eigenaar overgaan. Tot die tijd zijn de ouders verantwoordelijk voor de afgesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. 

Jongeren sluiten aan bij veranderende arbeidsmarkt

De jonge ondernemers geven de factor vrijheid aan als belangrijkste reden om direct zelfstandig ondernemer te worden. De eigen invloed en verantwoordelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol. Dit beeld wordt niet alleen versterkt door de grote hoeveelheid voorbeelden op sociale netwerken maar ook door de invulling van de opleidingen die aangeboden worden. Diverse schoolinstellingen bieden ondernemerslessen aan om tieners voor te bereiden op een veranderende arbeidsmarkt die zich kenmerkt door flexibiliteit, het werken op projectbasis en een ondernemende houding. Jong geleerd is oud gedaan dus.