Veel geld verdienen met een microkrediet

door onze redactie
Veel zzp’ers komen in aanmerking voor een microkrediet. Dit is een zakelijke lening die onder gunstige voorwaarden verstrekt wordt aan startende zzp’ers en zelfstandigen die een investering willen doen in hun bedrijf. Een microkrediet kan een uitstekende springplank zijn voor een groeiproces van je bedrijf. Je kunt dus veel geld verdienen met behulp van een microkrediet.

Het is voor kleine zzp’ers een steeds lastigere opgave om een klein krediet te krijgen bij de bank. Om de kleine ondernemers toch een kans op een financiering te geven, is er de mogelijkheid van het verkrijgen van een microkrediet in het leven geroepen. Qredits biedt ook kleinere ondernemers de kans om te kunnen investeren in hun bedrijf, zonder afhankelijk te zijn van het reguliere financiële circuit met commerciële tarieven. Vanzelfsprekend vormt het ondernemingsplan wel de basis in de keuze of er een microkrediet verstrekt wordt of niet.

Wat is een microkrediet?

Qredits is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland dat op initiatief van de overheid zakelijke leningen verstrekt aan startende- en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De onafhankelijke- en private kredietverstrekker verstrekt deze leningen in vorm van microkredieten. Een microkrediet is een zakelijke lening van maximaal €50.000 die tegen gunstige voorwaarden worden verstrekt aan onder andere zzp’ers. Het rijk staat garant voor deze lening. Deelnemende banken zijn de grotere spelers in deze branche zoals ABN-AMRO, Rabobank, ING en Fortis. 

Je kunt als zzp’er ook coaching en bedrijfsadvies krijgen, als ondersteuning bij het opbouwen van je bedrijf. Op deze manier wil de overheid een gunstig klimaat scheppen, en in stand houden, om als zzp’er je bedrijf te kunnen opzetten. Een microkrediet heeft een looptijd van 1 tot 10 jaar, waarin je iedere maand een deel van je lening met wat rentekosten moet betalen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om boetevrij extra te kunnen aflossen. Je bedrijf moet wel voor het grootste gedeelte in Nederland actief zijn. Daarnaast zijn bedrijven die zich 100% richten op export buiten Europa ook uitgesloten van deelname. 

Het verschil tussen een zakelijke lening en een microkrediet

De voorwaarden van een microkrediet zijn veel minder streng dan de acceptatiecriteria bij veel banken. Waar de deuren van de banken voor de zzp’ers gesloten blijven, zullen deze wel open gaan bij een verzoek om een microkrediet te verkrijgen. Het verschil is het risico dat er gelopen wordt. Bij een microkrediet zal de staat borg staan, bij een bancaire lening zal de geldverstrekker veel meer vertrouwen moeten hebben in de goede afloop omdat de staat hierin géén rol speelt en er een afhankelijkheid is van het bedrijfs- of privé vermogen.


Daarnaast zijn de rentekosten van een microkrediet een stuk lager. Qredits is een stichting dus heeft géén winstbelang. Hierdoor zal een microkrediet vaak kostentechnisch gunstiger uitpakken dan het lenen bij een bank. De bank zal bij het verstrekken van geld veel waarde hechten aan de behaalde resultaten van een bedrijf. Op basis hiervan wordt het rentepercentage vastgesteld. Qredits heeft een toekomstgerichte structuur

Welke zzp’er kan voor een microkrediet kiezen?

De doelgroep van Qredits is eenvoudig te omschrijven: iedere ondernemer in Nederland die geen toegang heeft tot bedrijfsfinanciering of betaalbare coaching. Deze mogelijkheid is leeftijdsongebonden en ook het arbeidsverleden zal geen invloed hebben op het verkrijgen van een microkrediet. Ook langdurig werklozen, starters, oudere zzp’ers of herscholers komen hiervoor in aanmerking. 

Het bedrijfsplan zal leidraad zijn in de keuze onder welke voorwaarden het krediet wordt verstrekt. Dit heeft betrekking op de looptijd van de lening, een eventuele borgstelling en andere voorwaarden. Dit wordt op maat bepaald. Er is geen eigen inbreng noodzakelijk voor het verkrijgen van de lening, die hiermee relatief eenvoudig te verkrijgen is. 

Financiering van de aankoop van zakelijk onroerend goed

Qredits werkt met een vaste, marktconforme rente gedurende volledige looptijd van de lening. Daarnaast worden er behandelkosten en eventueel kosten voor administratieve handelingen in rekening gebracht. Ook biedt Qredits een mogelijkheid om een hypothecair krediet tot €250.000 aan te vragen voor de financiering van de aankoop van zakelijk onroerend goed. Deze financiering (MKB krediet) heeft een looptijd van maximaal 20 jaar. 

Een microkrediet is dus een uitstekende mogelijkheid voor de kleinere zzp’er om aan het geld te komen om in het bedrijf te investeren. Je kunt dus veel geld verdienen met een microkrediet als springplank.