Verschillen in regionale uurtarieven van zzp’ers

door onze redactie
Het uurtarief van de zzp’er is één van de belangrijke factoren die bepalend zijn voor het wel of niet verkrijgen van een opdracht. De karakteristieke vrijheid van een overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtnemer geeft een zzp’er volledig carte blanche in het bepalen van zijn of haar prijsstelling. Er zijn echter veel verschillen in de regionale uurtarieven van zzp’ers waar te nemen, ondanks dat het werk wat hiervoor verricht wordt zeer vergelijkbaar of volledig identiek is.

Het bepalen van een passend uurtarief is niet eenvoudig. Er zijn een aantal factoren die hierin een belangrijke rol spelen:

  • Specialisatie van de opdracht in verhouding met de vaardigheden en de kennis van de zzp’er;
  • De duur en de omvang van de opdracht, over het algemeen neemt het uurtarief van de zzp’er af als de duur van de opdracht toeneemt;
  • Het verwachtingspatroon van de opdrachtgever en de noodzaak om specifieke kennis te gebruiken;
  • De levertermijn van het aanbod (24/7 service is duurder);
  • De onderhandelingspositie van beide partijen.

Prijselasticiteit bij het bepalen van een uurtarief van de zzp’er

Vaak speelt de prijselasticiteit, de verhouding tussen vraag en aanbod een belangrijke rol. Een zzp’er kan uit concurrentie overwegingen ervoor kiezen om de prijs voor een opdracht wat te verlagen. Het gevaar daarvan is dat de waarde van het aanbod van de zzp’er wel eens een ondergeschikte rol kan krijgen en dat er een ware prijzenoorlog tussen zzp’ers in een bepaald marktgebied kan uitbreken. 

Marktconform uurtarief van zzp’er 

Veel zzp’ers kiezen ervoor om een marktconform uurtarief aan te houden dat niet ten koste gaat van de waarde van het aanbod. Bij het bepalen van dit tarief wordt er vaak rekening gehouden met de bepalingen die zijn vastgelegd in de CAO van de betreffende branche en de regionale invloeden die een rol kunnen spelen. Deze regionale invloeden zijn van behoorlijke invloed op de eerder vermelde prijselasticiteit. Hierin zijn per regio duidelijke verschillen waar te nemen.

Verschillen in regionale uurtarieven van zzp’ers  

Hoewel het uurtarief voor zzp’ers regelmatig wordt onderzocht is er nauwelijks transparantie in de verhouding tussen de gevraagde en betaalde uurtarieven voor zzp’ers in Nederland. Na het analyseren van de onderzoeksresultaten van Planet Interim en Intelligence group blijkt dat de meeste tarieven gekoppeld zijn aan de betreffende CAO van de branche en hier een verrekenfactor aan wordt gekoppeld.  


Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddeld uurtarief van zzp’ers in 2016 steeg met 2,8% en er in 2017 een gemiddelde tariefstijging van 1,5% waar te nemen was. Deze percentages lopen parallel aan de stijging van de Nederlandse CAO lonen in die periode.                 

Uurtarief voor zzp’ers per regio

Ook het gemiddelde uurtarief voor zzp’ers per regio kan verschillen. Hierin is duidelijk een verschil waar te nemen tussen gebieden in Noord Holland en Zuid Holland, in vergelijking met gebieden als Limburg en Friesland. In de Randstad en omgeving liggen de uurtarieven van zzp’ers tussen de 20 en 30% hoger in vergelijking met de gebieden waar het aanbod van zelfstandigen lager is. Opvallend is hierbij de stijging van het tarief van de zzp’ers in de provincie Groningen te noemen. In Groningen steeg het gemiddelde uurtarief zelfs met 23% naar €52. Hiermee is deze provincie de hoogste stijger en verdienen de zzp’ers hier het meest. 

De hoogte van het uurtarief van zzp’ers

Uit onderzoek van Hoofdkraan, een online marktplaats voor ZZP opdrachten, blijkt dat het uurtarief voor zzp’ers in 2017 met een gemiddelde van 43 euro per uur nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2016. Dit bedrag is overigens lager dan een aantal jaar geleden. In 2014 was het gemiddeld uurloon €54, in 2010 zelfs €70. 

Ook in de fluctuering van de tarieven van zzp’ers is een verschil per regio waar te nemen. Vooral in noord Nederland werden de tarieven flink verhoogd. Naast de zzp’ers in Groningen is ook de prijs van de freelancers in Friesland fors gestegen. De Friezen vragen een bedrag dat gemiddeld 11% hoger is dan vorig jaar. In andere provincies is er een minder sterke verandering in prijs waar te nemen. zzp’ers in Gelderland en Flevoland hebben duidelijk een minder goed jaar achter de rug en is er een daling waar te nemen. Opvallend is de trend die in een stad als Amsterdam te zien is, hier daalden de uurtarieven juist voor het vierde jaar op rij.

Oorzaak van een daling van uurtarieven van zzp’ers

Meerdere partijen geven de onzekerheid met betrekking tot de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) als belangrijkste oorzaak voor de daling van de uurtarieven aan. Voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers blijft er een onzekerheid bestaan over de invulling van de wet. Dit heeft weerslag op het aanbod van de opdrachten. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter aanbod in opdrachten zorgt voor een hogere concurrentiestrijd en een druk op de tarieven, de prijselasticiteit dus.