Vooral in bouw is zzp-inkomen belangrijk

door onze redactie

Veel zzp'ers hebben andere inkomsten. Hun bezigheid als zelfstandige is niet de enige verdienste. Het ligt anders in de bouw, waar zeven op de tien zzp'ers hun geld alleen uit hun werkzaamheden in die sector moeten verdienen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over 2016.

De cijfers relativeren enigszins het daadwerkelijke ondernemerschap van veel zzp'ers en hun afhankelijkheid daarvan. Ruim de helft van de in totaal 1,5 miljoen zzp'ers heeft behalve een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten. Dan gaat het om loon, pensioen of een uitkering. Meer dan zes op de tien zzp'ers behaalt het hoofdinkomen uit hun ondernemerschap, voor de rest (548.000) is het zzp-schap een bijverdienste.

Het CBS beschouwt in Nederland 1.457.000 mensen als zzp'er, van wie 909.000 het inkomen als zelfstandige hoofdinkomen is. Van die 909.000 heeft 653.000 geen neveninkomen. Hun zzp-inkomen bedraagt gemiddeld €28.000 per jaar. 

De 256.000 zzp'ers voor wie het zelfstandig ondernemerschap de voornaamste maar niet de enige inkomstenbron is, krijgen ook loon, pensioen of een uitkering. Het doorsnee zzp-inkomen van deze groep zelfstandigen is bijna €20.000, dat ze aanvullen met €6.700 aan andere inkomsten.

Als gekeken wordt naar de 548.000 zzp'ers die ondernemen als bijverdienste krijgt daarvan 330.000 het hoofdinkomen uit loon, 138.000 uit pensioen en 46.000 uit een uitkering. Van hen is 34.000 scholier of student.

Gepensioneerden

Gepensioneerden doen het vrij aardig in de statistieken van het CBS over zzp'ers. Van de zelfstandigen zonder personeel met bijverdiensten hadden degenen met een pensioen niet alleen het hoogste zzp-inkomen ( €23.500) maar ook de hoogste neveninkomsten, zo'n €10.000 aan pensioen. Het gaat veelal om hogeropgeleiden die graag na hun pensioen blijven doorwerken, verklaarde CBS-onderzoeker Peter Hein van Mullingen in een reactie tegen het AD.


Vooral werknemers verdienen bij als zzp'er, blijkt uit de cijfers. Van de ruim 6,2 miljoen mensen in loondienst waren dat er in 2016 bijna 330.000, dat is ruim vijf procent. Het bijklussen als zzp'er levert ze €1.900 per jaar op. 

Voor de groep voor wie het pensioen hoofdinkomen was, vulden meer dan 138.000 mensen hun pensioen aan, met in doorsnee €2.800 aan zzp-inkomen. Dit is bijna vijf procent van de gepensioneerden. En er waren 46.000 inwoners met een uitkering die €1.400 bijverdienden als zzp'er. Dit inkomen wordt verrekend met hun uitkering.

zzp'ers in de bouw

De bouw neemt een prominente plek in onder de zzp'ers. Bij negen op de tien zzp'ers in deze sector is het zzp-inkomen het belangrijkste inkomen, voor zeven op de tien zelfs het enige inkomen. 

Na de bouw telt vooral de financiële dienstverlening zzp'ers voor wie het ondernemerschap een belangrijke inkomstenbron is: voor bijna acht op de tien is het de belangrijkste inkomstenbron, voor meer dan zes op de tien de enige. 

Het zzp'erschap als inkomstenbron is in mindere mate belangrijk voor de sectoren landbouw, handel, ict, zakelijke dienstverlening, vastgoed of cultuur en recreatie. 

De werkenden met een zzp-inkomen bij de overheid, het onder wijs of de zorg zijn het minst afhankelijk van hun ondernemerschap.  In hun geval is het inkomen in de helft van de gevallen een bijverdienste.