Voorkom op een eenvoudige manier de kans op fraude

door onze redactie

Het komt regelmatig voor dat zzp’ers te maken krijgen met fraude of misleiding. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als acquisitiefraude in vorm van een nepfactuur of een betalingsregeling die een phishingmail blijkt te zijn. Hoewel de internetcriminelen en bedrijfsfraudeurs erg geraffineerd te werk gaan, zijn er manieren om op een eenvoudige manier de kans op fraude en misleiding te voorkomen. Dit heeft vaak te maken met het eigen gedrag.
Dit artikel in het kort:

  • Internetcriminelen en bedrijfsfraudeurs zien ZZP’ers regelmatig als doelwit voor fraude of misleiding.
  • Ondernemers hebben regelmatig last van acquisitie- of zakelijke identiteitsfraude
  • Fraude of misleiding kan voorkomen worden door goed op te letten en te controleren

Voorkomen is beter dan genezen en dit is zeker het geval bij zaken als fraude en misleiding. Internetcriminelen en bedrijfsfraudeurs gaan op steeds geraffineerdere manier te werk. Het is van belang om alle mogelijke maatregelen te nemen. 

Hoe je als zzp’er zelf de kans op fraude kunt verkleinen

Hoewel fraude misschien wel nooit te voorkomen is, is oplettendheid wel van groot belang om de kans te verkleinen. Internetcriminelen en bedrijfsfraudeurs slaan immers juist hun slag doordat ze het vertrouwen krijgen!

Er zijn veel mogelijkheden om informatie te verkrijgen over een eventuele partner. Hierbij kan de Kamer van Koophandel een grote rol spelen. Het handelsregister verstrekt veel nuttige informatie zoals de handelsnaam, het adres van een bedrijf en welke personen tekenbevoegd en aansprakelijk zijn. Deze bedrijfsgegevens zijn 24/7 op te vragen. De KVK verstrekt ook gegevens over potentiële buitenlandse partners.  

Opletten op spookfacturen

Ook “zogenaamde leveranciers” kunnen hun slag proberen te slaan door het sturen van spookfacturen. Een spookfactuur is een factuur die gestuurd wordt, zonder dat er een prestatie tegenover staat. Hierbij wordt geprobeerd om te profiteren van onoplettendheid van de ondernemer, vaak als gevolg van gemakzucht of drukte. Deze facturen worden soms geraffineerd vormgegeven waarbij er sprake is van een aanbieding, maar het lijkt op een factuur. Het is dan ook belangrijk om de facturen te verifiëren met de administratie voordat deze betaald worden. 


Acquisitiefraude

zzp’er blijven onverminderd doelwit van acquisitiefraude. Deze fraude kan op diverse manieren voorkomen zoals door de bovenstaande nepfacturen of een betalingsregeling die een phishingmail blijkt te zijn. Het doel hiervan is vaak dat de zzp’er akkoord gaat met een op het oog aantrekkelijk contract dat achteraf niet zo gunstige voorwaarden blijkt te hebben. Daarom is het heel belangrijk om iedere overeenkomst goed te overwegen en niet zomaar aan te gaan. 

Identiteitsfraude

Ook zakelijke identiteitsfraude komt steeds regelmatiger voor. Fraudeurs doen in dat geval zakelijke transacties uit naam van de zzp’er. Hierbij kan gedacht worden aan verkooptransacties, het opvragen van kredieten en het voordoen als vertegenwoordiger van een specifiek bedrijf. De noodzakelijke bedrijfsinformatie is verkregen door (digitale) diefstal. Dat dit de snelst groeiende fraude soort in het bedrijfsleven is, geeft het belang aan om zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om te gaan.    

Voorkom op een eenvoudige manier de kans op fraude

Fraude of misleiding kan voorkomen worden door goed op te letten en te controleren. Het eigen gedrag speelt dus een grote rol om op een eenvoudige manier de kans op fraude te voorkomen, en dat is nog altijd beter dan genezen.