Vreemd vermogen aantrekken een goede optie?

door onze redactie
Uiteraard weet je als zzp’er dat “de kosten voor de baat” uitgaan. Natuurlijk kun je deze kosten uit eigen middelen betalen, maar soms is het nodig om andere middelen aan te wenden. Is vreemd vermogen aantrekken een goede optie? We laten hier ons licht op schijnen omdat er veel misverstanden bestaan over de voor- en nadelen van het aantrekken van vreemd vermogen.
Dit artikel in het kort:

  • Vreemd vermogen is het gebruik maken van vreemd geld (van de bank of een investeerder) om groeiambities te kunnen realiseren. 
  • Er zijn diverse leningsvormen waarvoor gekozen kan worden.
  • Het aantrekken van vreemd vermogen kan gezien worden als noodzakelijke optie of als een interessante strategie.    

Als je als zzp’er producten produceert of diensten aanbiedt, heb je hiervoor grondstoffen en gereedschap nodig. Uiteraard moet je hierin investeren om je doelstellingen te kunnen realiseren zowel bij een bedrijfsstart als groeiambities. Voor veel zzp’ers is het bedrag van deze investering al snel hoger dan het vermogen dat hiervoor beschikbaar is. In deze situaties kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om méér eigen vermogen aan te kunnen wenden, maar het aantrekken van vreemd vermogen kan ook een interessante optie zijn.       

Wat is vreemd vermogen?

Als je vreemd vermogen aantrekt om je groeiambities te kunnen realiseren, maak je gebruik van geleend geld om investeringen te doen in je bedrijf. Dit is geld dat je binnen een bepaalde looptijd moet afbetalen. Er worden hierbij vaste termijnen gesteld waarin je een deel van de lening moet terugbetalen. Deze termijnen worden vastgelegd in een contract. Een uitzondering hierop is de achtergestelde lening. Bij deze lening zal in eerste instantie géén aflossing plaatsvinden en wordt de rente bijgeschreven. Deze lening zal aan het eind van de looptijd in één keer moeten worden voldaan. Hierdoor heb je als zzp’er meer ruimte om rendement te halen uit je investering. Uiteraard kan er ook voor specifieke situatiegerichte tussenvormen worden gekozen.  

Aantrekken vreemd vermogen een interessante strategie? 


Uiteraard zit er een rentepercentage verbonden aan het aantrekken van vreemd vermogen. Veel zzp’ers zien dit als het weggeven van hun bedrijf aan een geldschieter (zoals de bank of een andere investeerder). Hoewel deze optie dus geld kost en hierdoor een gevoel van afhankelijkheid ontstaat (en dit hiermee niet de meest aantrekkelijke optie lijkt), kan dit echter wel een gedegen strategie zijn. 

Door het aanwenden van vreemd vermogen wordt er ruimte gecreëerd om een bedrijf rendabeler te maken. Letterlijk wordt er méér gemaakt van minder. Hiermee wordt een soort opstap gerealiseerd om een grotere meerwaarde te kunnen zijn voor de doelgroep. Vanzelfsprekend kunnen er diverse (relatief eenvoudige) rekenformules worden gemaakt om de toename van de financiële slagkracht te visualiseren. Op het moment dat er een percentage winst wordt gemaakt uit een eigen vermogen en dit vermogen zou verdubbeld worden, zou dit een positief effect hebben op het uiteindelijke rendement, ook na aftrek van de rentekosten. Het is hierbij vanzelfsprekend wél van belang dat de rentekosten van het vreemde vermogen een maximaal percentage van de leningen bedragen en de extra investeringen leiden tot een hogere omzet dan de rente die betaald wordt om te spreken over een meerwaarde. 

Het bovenstaande kan uiteraard worden gezien als de toepassing van het hefboomeffect, maar aan de keuze hiervoor zijn wél strikte voorwaarden verbonden. De verstrekkers van de financiële mogelijkheden willen eerst een goed uitgewerkt businessplan zien voordat ze de benodigde middelen voor je vrijmaken. Uiteraard zul je zelf als zzp’er ook veel waarde hechten aan dit document om er zeker van te zijn dat je overwogen investeringen doet.