Waarom de kabinetsplannen rond de zelfstandigenaftrek onzinnig zijn

door Bert-Jan Wiegeraad
Stroomt het Malieveld dit najaar vol met zzp’ers? Zou zomaar kunnen. Het kabinetsvoornemen om de zelfstandigenaftrek drastisch te beperken, wekt bij veel zzp’ers verontwaardiging op. ‘Dit kabinet behandelt alle zelfstandigen als schijnzelfstandigen die collectief worden beboet voor hun economisch wangedrag,’ aldus onze financiële insider Bert-Jan Wiegeraad.
Dit artikel in het kort:

  • Met het beperken van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet het fiscale verschil tussen zzp’ers en werknemers verkleinen en schijnzelfstandigheid tegengaan.
  • De argumentatie van het kabinet is onzinnig. Honderdduizenden zzp’ers hebben vele verschillende klanten die op geen enkele manier met één werkgever te verwarren zijn.
  • Deze nieuwe maatregel zal gevoeld worden door zzp’ers. Maar zzp’ers zijn niet zo makkelijk uit te roeien. Daar zijn zij te eigenwijs, onafhankelijk en vindingrijk voor.

Discutabele argumenten

Verspreid over een periode van tien jaar wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd van 7280 naar 5000 euro. De beperking gaat volgend jaar in. Dit zat er aan te komen. Deze aftrek voor kleine ondernemers staat immers al jaren ter discussie. Sinds 2012 is de zelfstandigenaftrek al verlaagd van 9484 euro naar 7280 euro. De argumenten voor deze nieuwe verlaging zijn zeer discutabel. Als het allemaal doorgaat, zullen met name zzp'ers hier last van ondervinden.

Voor dit kabinet zijn zzp’er ongewenste ondernemers

Dit kabinet pretendeert vóór het ondernemerschap te zijn maar zzp'ers vallen buiten dit voorkeursbeleid. Voor Rutte-III zijn zzp'ers weliswaar ondernemers maar klaarblijkelijk niet van het gewenste soort. Ze zijn te klein. Ze hebben geen personeel, zoals hun naam al aangeeft. Ze zijn te ongeorganiseerd, te ongrijpbaar. Iets té zelfstandig. Zzp'ers passen niet in het verdien- en bestuursmodel van de overheid. 

Zzp’ers zijn hulpeloos, onverantwoord en ongeorganiseerd

De ironie is: zzp'ers doen precies wat de overheid van haar burgers verlangt. Ze ondernemen, ze gaan aan de slag. Maar op de zzp-manier ondernemen was nooit de bedoeling. De bedoeling van dit kabinet is dat grote ondernemingen nog groter worden zodat ze meer personeel aannemen die samen meer premies betalen. Daarom moeten zzp'ers het vaak ontgelden. Zij worden bestempeld als hulpeloos, onverantwoord (te weinig verzekerd) en ongeorganiseerd. Daarom mag hun fiscale positie worden aangetast.

Vergelijking met flexwerkers en zzp’ers gaat niet op


Ten onrechte vergelijkt het kabinet zzp'ers vaak met flexwerkers. Een van de argumenten voor verlaging van de zelfstandigenaftrek is het verkleinen van de fiscale ongelijkheid tussen zelfstandigen en werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat is appels met peren vergelijken. Flexwerkers zijn geen ondernemers. Flexwerkers zijn werknemers met een tijdelijk contract die om de zoveel maanden (of jaren) op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. 74 procent van de flexwerkers streeft naar een vast contract. En velen van hen krijgen dit uiteindelijk ook.

Blijven innoveren

Zzp'ers zijn ondernemers. Ondernemers zoeken in een veranderende maatschappij steeds naar nieuwe mogelijkheden om waardevolle producten en diensten te bedenken en te leveren. De enige zekerheid die ondernemers hebben is de wetenschap dat zij hun diensten en producten moeten blijven innoveren. 71% van de zzp'ers is NIET op zoek naar een vast contract. Zzp’ers hebben geen inkomenszekerheid, ze worden niet doorbetaald bij ziekte. Het is daarom onzinnig om hen met werknemers over een kam te scheren als het louter om fiscale voordelen gaat.

Iedere zzp’er een schijnzelfstandige 

Voor dit kabinet is iedere zzp’er potentieel een schijnzelfstandige. Laten we vooral vergeten hoeveel honderdduizenden zzp’ers helemaal niet schijnzelfstandig zijn en vele verschillende klanten hebben die op geen enkele manier met één werkgever te verwarren zijn. Als we dat nu allemaal opzij zetten, zijn alle zelfstandigen inderdaad schijnzelfstandigen en kunnen zij collectief voor hun economisch wangedrag worden beboet. Want daar komt de afbouw van de zelfstandigenaftrek op neer: alle zzp’ers leveren fiscaal voordeel in omdat er ook schijnzelfstandigen zijn. Dat is hetzelfde als alle uitkeringen afschaffen omdat er ook misbruik van wordt gemaakt.

Zzp’ers zijn niet uit te roeien

Toen in 2012 de zelfstandigenaftrek met iets meer dan tweeduizend euro werd verlaagd, riepen velen dat dit het einde van de zzp’ers zou betekenen. Het tegendeel bleek. Er zijn sinds 2012 alleen maar meer zzp’ers bij gekomen. Ook deze nieuwe maatregel zal gevoeld worden door zzp’ers en zeker, er zullen afhakers komen. Maar zzp’ers zijn niet zo makkelijk uit te roeien. Daar zijn zij te eigenwijs, onafhankelijk en vindingrijk voor.

Bert-Jan Wiegeraad

Bert-Jan Wiegeraad is financieel adviseur, programmeur en ontwikkelaar van het zzp-boekhoudpakket Acumulus. Daarnaast is hij auteur en columnist op het gebied van ondernemen en spiritualiteit. Onlangs schreef hij het boek Jouw onderneming, een ontdekkingsreis, een spiritueel handboekje voor ondernemers.

Volg Acumulus op: