Waarom een afzwakkende hoogconjunctuur juist kansen biedt aan zzp’ers

door onze redactie
Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven aan dat het hoogtepunt van de conjunctuur een beetje voorbij is. Dit lijkt slecht nieuws voor zzp’ers maar het tegendeel is waar. Een afzwakkende hoogconjunctuur biedt juist kansen voor zzp’ers.
Dit artikel in het kort:

  • De economische groei in Nederland is iets afgezwakt
  • Ondanks eerdere beramingen is er sprake van een duidelijke stagnatie op dit gebied.
  • Voor veel ZZP’ers met minder financiële mogelijkheden is dit een gunstige situatie
  • De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen voordelig zijn voor ZZP’ers

Een periode van hoogconjunctuur heeft bijna altijd een periode van neergang tot gevolg. Deze laatstgenoemde periode lijkt nu ingezet te zijn. Het CBS maakte onlangs bekend dat de Nederlandse economie met 2,5% is gegroeid. Dit is een minder grote groei dan in 2017 het geval was. In dat jaar was er sprake van een groei van 2,9%.  

Waarom een afzwakkende economische groei gunstig kan uitpakken voor zzp’ers

Een periode van hoogconjunctuur kenmerkt zich door een grote economische bedrijvigheid, een laag werkloosheidscijfer en een krachtige bestedingsneiging onder consumenten.

In veel gevallen ontstaat er een economische stagnatie als gevolg van het eigen succes. Grondstoffen kunnen niet worden aangeleverd, prijzen schieten fors de lucht in en de concurrentie is hevig. Hierdoor wordt het juist voor de wat kleinere zzp’er lastig om het hoofd boven water te houden en een redelijke winst te behalen. De kleinere ondernemer heeft vaak veel minder financiële mogelijkheden om direct volop te profiteren van de kansen die zich voor kunnen doen in een periode van hoogconjunctuur zoals grote ondernemingen dit wel kunnen. Een achtervolging is noodzakelijk.  


Daarnaast schieten de rentestanden op leningen in een economisch gunstige periode omhoog. De geldverstrekkers profiteren uit winstoogmerk graag van de investeringsdrift, maar moeten dit ook om het aantal investeringen terug te drijven om een “overspannen” economische activiteit te voorkomen. Ook nu zijn de zzp'ers met wat minder financiële middelen het grootste slachtoffer. Zij kunnen het niet veroorloven om te investeren wat grote spelers wel kunnen. In deze opzichten kan een afzwakkende economische groei zeker gunstig uitpakken voor zzp’ers.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij een afzwakkende hoogconjunctuur 

De Nederlandse bank (DNB) bevestigt het beeld wat het CBS schetst en verwacht dat de economische groei verder zal afzwakken tot normaal niveau, dit in tegenstelling tot eerdere (veel gunstigere) economische beramingen. De bank geeft aan dat er een duidelijke ontwikkeling op de arbeidsmarkt in de lijn van de verwachtingen ligt, bij een afzakkende conjunctuur. Volgens de DNB zal de vaste baan weer duidelijk in opkomst zijn. 

De DNB verwacht wel dat het feit dat Nederland tegen de grenzen van de economische groei aanloopt in de komende tijd weinig effect zal hebben op de lonen. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zullen deze minder snel omhoog gaan. Ook deze ontwikkeling biedt weer kansen voor zzp’ers. Een afzwakkende economische groei biedt dus juist kansen voor zzp’ers.