Waarom het nu hét moment is om als zzp’er je tarieven te verhogen

door onze redactie

Als je een zzp’er bent, kun je nu al met een gerust hart je eerste goede voornemen voor het nieuwe jaar maken: het verhogen van je tarief. De economische situatie in 2019 zal hiervoor als goede basis dienen. Lees hier waarom het nu hét moment is om als zzp’er je tarieven te verhogen.

Het uurtarief die zzp’ers hanteren, hangt af van veel factoren. In de eerste plaats zal de verhouding tussen vraag en aanbod een belangrijke rol spelen. Als de krapte toeneemt, biedt dit ruimte voor stijgende tarieven. Hierbij kan er natuurlijk met een schuin oog gekeken worden naar de arbeidsmarkt. Opvallend is dat weinig zzp’ers ook daadwerkelijk gebruik maken van deze marktwerking. Diverse onderzoeken wezen uit dat slechts 10% van de zzp’ers hun tarieven verhogen als de situatie dit mogelijk maakt. Veel zzp’ers zijn vrij star in hun prijsstelling en lijken soms eerder de CAO van een specifieke sector te volgen. Hierdoor blijven (financiële) mogelijkheden onbenut.

Een hoger uurtarief voor zzp’ers in 2019

Het zal iedere zzp’er als muziek in de oren klinken. Een hoger uurtarief vragen en hierdoor meer inkomsten genereren. Er zijn zelfstandigen die stiekem wel voor zichzelf hebben voorgerekend wat de verdiensten zijn van een tariefsverhoging van één of twee euro. Veel zzp’ers zien echter op tegen die stap, uit angst om hierdoor als een té dure aanbieder gezien te worden en hierdoor klanten mis te lopen of zelfs te verliezen. Het begin van 2019 is echter wel hét moment om een tariefsverhoging door te voeren. Hier zijn diverse goede reden voor.

Een hoger uurtarief voor zzp’ers in 2019 sluit aan op de verwachte economische groei van 2,7%. Het Centraal Planbureau voorspelt hierdoor een stijging in koopkracht van rond de 1,5%. In veel gevallen heeft de doelgroep dus meer te besteden. Er is dus financiële ruimte.

Daarnaast is het goed om tóch in te spelen op de marktwerking. In veel branches is er een duidelijke krapte op de arbeidsmarkt zichtbaar. Ook is het duidelijk dat veel uitzendorganisaties het zwaar hebben, mede omdat veel bedrijven de voorkeur geven aan samenwerking met freelancers omdat dit financieel een stuk aantrekkelijker is. Een verhoging van het tarief kan veilig worden doorgevoerd, want ook de inzet van uitzendkrachten wordt steeds duurder.

Profiteer van de onzekere toekomst voor bedrijven

De gunstige economische ontwikkelingen staan relatief haaks op de onzekerheden die bedrijven hebben. Er is immers nog niemand die met zekerheid kan zeggen wat voor effect de BTW verhoging van 6% naar 9% zal hebben. Daarnaast is er ook nog géén duidelijkheid wat de gevolgen zullen zijn van de naderende (?) Brexit en andere belastingtechnische plannen. 

Door deze onzekerheid durven veel bedrijven nog niet te investeren in de lange termijn. In dit kader kunnen samenwerkingsverbanden met flexibele zzp’ers zeer aantrekkelijk zijn. Dit gat kan jij invullen, maar dat hoeft zeker niet tegen het laagste tarief.     

Waarom je je tarieven moet verhogen als zzp’er

Er zijn ook redenen waarom je je tarieven eigenlijk wel moet verhogen als zzp’er. Het Centraal Planbureau geeft aan dat de inflatie ook zal stijgen en wel met 2,3%. Dit betekent niets anders dan dat de kosten zullen stijgen, ook jouw kosten. Als je die niet doorberekent naar je opdrachtgever, hou je minder winst over. 

Door de eerder genoemde BTW verhoging zullen je kosten voor eten en drinken zeker stijgen. Daarnaast zullen de zorgkosten (de inkomensafhankelijke zorgbijdrage) zeker stijgen en zal de energierekening het komend jaar niet zo laag uitvallen als dit jaar. Dit zijn allemaal factoren waar je rekening mee moet houden.


Het vaststellen van je tarief voor 2019 

Het tarief dat je het komend jaar moet hanteren is relatief eenvoudig te berekenen. Hierbij moet je je gewenste jaarinkomen in kaart brengen. Dit doe je door terug te rekenen en je verwachten kosten (zakelijke- en privé uitgaven) bij elkaar op te tellen. Deze uitgaven zet je af tegen je declarabele uren. Hieruit ontstaat je basistarief. 

Bij het vaststellen van je tarief voor 2019 hou je je echter niet alleen vast aan je basistarief. vanzelfsprekend kijk je naar de tarieven van vergelijkbare aanbieders. Op het moment dat die veel hoger liggen kun je hierin vanzelfsprekend meegaan. 

Daarnaast kun je wellicht een meerwaarde bieden voor je doelgroep. zzp’ers die een specifiek beroep uitoefenen (zoals advocaten, fysiotherapeuten en notarissen), een lange ervaring hebben in hun vakgebied of zich gespecialiseerd hebben in een niche, kunnen gerust een hoger bedrag vragen. Deze zelfstandigen hebben een duidelijke toegevoegde waarde en onderscheiden zich ten opzichte van andere aanbieders. 

Loonsverhoging voor de zzp’er

Tot slot kan het geen kwaad om jezelf af en toe een loonsverhoging toe te kennen. Als zelfstandige weet je namelijk één ding zeker: dit zal niemand voor je doen. Je hoeft bij niemand jaarlijks aan tafel aan te schuiven om tijdens een functioneringsgesprek een loonsverhoging af te dingen. Een loonsverhoging van slechts één euro (per uur, klant of opdracht) zal op jaarbasis een hoop extra inkomsten opbrengen. Vraag maar aan een werknemer die een CAO verhoging van één euro per uur heeft gehad. 

Verhoging van je tarief communiceren naar opdrachtgevers

Het is niet netjes om een tariefverhoging zo maar door te voeren. Je zult een verhoging van je tarief moeten communiceren naar je opdrachtgevers. Veel zzp’ers vrezen voor kritiek van de andere kant, maar vaak is dit ongegrond. Een optie is om een verhoging van je tarief in te pakken met een eenmalige actie of met een vermelding van een verbeterde dienstverlening. Vaak is dit zelfs helemaal niet nodig.

Tot slot een belangrijke tip:

Het is belangrijk om eigenlijk geen concessies te doen in je prijsstelling. Veel opdrachtgevers nodigen je graag uit om het “grijze gebied” te bewandelen en schermen graag met termen als een langdurige samenwerking en een grote hoeveelheid opdrachten. Met deze subjectieve begrippen proberen ze je te verleiden om je tarief te verlagen. Als je hierin meegaat bewandel je vaak een eenrichtingsweg. Het valt niet mee om in een later stadium je tarief toch nog te verhogen. 

Als je wel meegaat in deze onderhandelingstechniek heb je je eerste doelstelling voor 2019 niet gerealiseerd en dat gaat ten koste van jouw inkomsten. Dit zou zonde zijn, 2019 is juist hét moment om als zzp’er je tarieven te verhogen.