Waarom ZZP organisaties niet tevreden zijn met nieuw pensioenakkoord

door onze redactie

Na maar liefst negen jaar onderhandelen tussen beleidsmakers, werkgevers en vakbonden ligt er een principeakkoord over het pensioenstelsel op tafel. Minister Koolmees sprak vol trots over het akkoord, maar niet iedereen deelde de mening. Hoewel de stemming bij de presentatie van het akkoord alleen maar positief was, zijn de grote ZZP-organisaties zeker niet tevreden met nieuw pensioenakkoord. Zelfstandigen leveren een deel van hun zelfstandigheid in op gebieden die niets van doen hebben met een oudedagsvoorziening.
Dit artikel in het kort:

  • ZZP organisaties geven aan niet tevreden te zijn met nieuw pensioenakkoord.
  • De regelingen voor ZZP’ers hebben betrekking op het pensioen maar ook op AOV gebied.
  • De integratie van de AOV lijkt het gevolg te zijn van de inkleuring van het politieke landschap en gebruikt als wisselgeld. 

Minister Koolmees geeft aan “meer dan tevreden en zelfs een beetje trots te zijn” op de plannen en noemt het nieuwe pensioenakkoord “één van de beste pensioenstelsels in de wereld”. Deze mening wordt duidelijk niet door de diverse ZZP organisaties gedeeld. Zij hebben zeker recht van spreken. In tegenstelling tot de pensioenvoorzieningen die tot dusver gehanteerd werden, vormen de zelfstandigen een onderdeel van het akkoord. In het pensioenakkoord staan immers ook regelingen die betrekking hebben op zzp’ers. Hierbij lijkt een opvallende zijsprong gemaakt te zijn. De regelingen die gelden voor zzp’ers hebben niet alleen betrekking op het gebied van de oudedagsvoorziening, maar óók op AOV gebied. 

Regelingen pensioenakkoord zzp’ers

In het concept pensioenakkoord staan grofweg twee regelingen:

  • zzp’ers kunnen eenvoudiger pensioen opbouwen. Het wordt fiscaal aantrekkelijk om zelf voor een pensioen te sparen. 
  • Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. De concrete plannen moeten nog verder uitgewerkt worden, met betrekking tot uitzonderingen zoals het geval kan zijn in de agrarische sector.

Vooral de laatstgenoemde regeling stuit op veel weerstand van de diverse ZZP organisaties. ZZP Nederland geeft aan verbaast te zijn dat de AOV is opgenomen in een pensioenakkoord. Een verzekering heeft immers weinig tot niets te maken met een pensioenvoorziening.  

Wisselgeld voor pensioenakkoord

De regeling lijkt echter het gevolg te zijn van de noodzaak om wisselgeld in te zetten om een akkoord rond te krijgen. Zowel de vakbonden als partijen als PVDA en GroenLinks zijn van mening dat er sprake is van een ongelijke concurrentiestrijd tussen werknemers en zzp’ers omdat werkgevers (opdrachtgevers) géén premies hoeven af te dragen voor zelfstandigen. Hierdoor zou deze samenwerking lucratiever zijn. Tevens zien de partijen onverzekerde zzp’ers als “gevaar voor de samenleving”.  

ZZP Nederland gaf aan meer te voelen voor een basisvoorziening waarbij alle werkenden zouden moeten meebetalen. Hierbij kan iedereen zelf de keuze maken om zich bij te laten verzekeren. Dit zal de AOV premie structureel laag (lees: betaalbaar) houden. Volgens de organisatie sluit dit plan veel beter aan op de mening van de achterban. De organisatie gaf tevens aan blij te zijn dat er géén verplicht pensioen komt voor zzp’ers en zeker toe te juichen dat het voor zzp’er makkelijker wordt om deel te nemen aan een pensioenfonds.