Wat is peer-to-peer lending?

door onze redactie
Met de opkomst van de digitale mogelijkheden, is ook een groei van alternatieve mogelijkheden te zien om geld te lenen. Naast het geld lenen bij de traditionele banken, stijgt de interesse in mogelijkheden als peer-to-peer lending. Wat is peer-to-peer lending? In dit artikel lees je alles over de mogelijkheden voor de zzp’er in deze p2p-constructie.

Het is voor veel zzp’ers lastig om geld te lenen bij een officiële instantie. Veel geldverstrekkers willen een bepaalde mate van zekerheid voordat er een bereidheid is om geld te verstrekken. Dit is vaak vooral lastig voor een beginnende zzp’er, die vol ambitie zit om zijn of haar ideeën vorm te geven, maar hier wél financiële middelen voor nodig heeft om dit te kunnen realiseren. Helaas heeft deze starter niet de beschikking over cijfermatige gegevens om het verwachte succes van het plan te onderbouwen. Aan de onredelijke bedragen en voorwaarden die verbonden zijn aan een financiering van een project waar nog geen objectieve cijfermatige onderbouwing aan kan worden gegeven, kunnen veel zzp’ers niet voldoen. Peer-to-peer lending zou een alternatief kunnen zijn. 

Wat is peer-to-peer lending?

Bij een peer-to-peer lending leen je geld van een groep particuliere investeerders via een internetplatform. Deze lening vindt dus plaats zonder tussenkomst van de traditionele geldverstrekkers en kan gezien worden als een financiële overeenkomst tussen twee particulieren. Deze particulieren kunnen gezien worden als twee gelijke partijen. Het woord “peer” een Engels woord dat letterlijk vertaald kan worden als “gelijke”. 

Deze “gelijken” treffen elkaar op een online kredietmarktplaats. De partijen die kapitaal ter beschikking stellen, kunnen vanzelfsprekend zelf bepalen aan wie een financiering ter beschikking wordt gesteld. Je kunt deze leenvorm ook zien als een onderhandse lening of een particuliere lening, zonder dat je een band hebt met je geldverstrekker. De rente en looptijd worden vanzelfsprekend vooraf vastgesteld.  

Waarom zzp’ers kiezen voor een peer-to-peer lening

Het peer-to-peer lenen is een overduidelijk gevolg van de digitalisering van onze maatschappij. Deze beweging opent deuren en brengt mensen bij elkaar die in het verleden elkaar niet of veel lastiger zouden hebben kunnen vinden. Je ziet dan ook dat deze leenvorm sterk in populariteit wint, ook onder zzp’ers. Met deze constructie kan de zzp’er op een relatief eenvoudige manier de strenge (en vooral dure) voorwaarden van de officiële instanties ontlopen. 

Ook de uitleners kunnen hun risico spreiden. Er zijn constructies waarbij er diverse uitleners zijn, die geld verstrekken aan één lener. Op deze manier wordt het risico op schade door eventueel niet terugbetalen verkleind. Deze constructie wordt “many-to-one”genoemd.    


Peer-to-peer lenen interessant voor zzp’ers?

Je zult begrijpen dat de stijgende interesse in deze leenvormen de traditionele businessmodellen wat ontwrichten. De rente die de investeerders berekenen liggen in het overgrote deel veel hoger dan de rente die een spaarrekening zou opleveren. Aan de andere kant biedt het voor zzp’ers wel veel meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot kredieten. Peer-to-peer lenen is dus zeker interessant voor zzp’ers. Door middel van deze financieringsmogelijkheid kun je immers tóch je toekomstplannen vormgeven en omzeil je de strenge voorwaarden van de traditionele geldverstrekkers.

Verschil peer tot peer lening met crowdfunding

Peer-to-peer lending heeft veel overeenkomsten met crowdfunding. Ook dit is een moderne vorm van geld lenen dat zich kenmerkt door eenvoud, flexibiliteit en de aantrekkelijke financiële regelingen. Je kunt het peer tot peer lenen ook zien als een vorm van crowdfunding. Het grote verschil zit vaak in het feit dat het bij crowdfunding gaat om projecten of bedrijven waarbij beide partijen meestal een aandeel of belang krijgen binnen het project. Dit hoeft bij het peer tot peer lenen niet het geval te zijn. Er wordt immers anoniem geld geleend. Daarom sluit een peer tot peer overeenkomst ook veel meer aan bij een zzp’er.  

De risico’s van peer-to-peer lending

Je kunt als zzp’er op een eenvoudige manier aan geld komen op deze online marktplaats voor kredieten. Door “slechts” een (gratis) oproep te plaatsen voor een lening worden investeerders op de website uitgenodigd om geld te verstrekken. Als het benodigde bedrag compleet is, wordt het uitgekeerd aan de kredietnemer. Hiermee is deze leenvorm géén garantie voor succes. Als er te weinig investeerders zijn voor de lening, gaat deze niet door. 

Hoewel er vanzelfsprekend wel een aantal documenten worden gevraagd om een kredietwaardigheid te toetsen, is het vrij eenvoudig om aan geld te komen. Hierin schuilen natuurlijk wel de risico’s van peer-to-peer lending. Je moet wel volledig ervan overtuigd zijn dat jouw plannen rendabel zijn en dat je in staat bent om het geleende bedrag terug te betalen. Daarnaast zal de krediet website ongeveer 1% van het leenbedrag rekenen als servicekosten. Ook de investeerder loopt een risico, als de kredietmarktplaats stopt met deze activiteiten, vervallen immers de leenafspraken. 

Het is dus goed om alle risico’s af te wegen voordat je een p2p overeenkomst aangaat. Zowel als lenende partij als de zzp’er.