Wat kost je bedrijfsverzekering?

door onze redactie
Uiteraard heeft iedere zzp’er de volledige vrijheid om te bepalen welke risico’s worden afgedekt met een verzekering en welke niet. vanzelfsprekend zal de keuze hierin afhangen van de aard van het bedrijf en de dekking van de verzekering, maar ook het kostenplaatje zal hierin een rol spelen. Als je je verdiept in wat een bedrijfsverzekering kost, zul je merken dat dit lastig te achterhalen is. Het kostenplaatje dat aan een verzekering vast zit, hangt immers af van jouw specifieke situatie. Dit kan zelfs volledig verschillen van een branchegenoot.
Dit artikel in het kort:

  • De kosten van een verzekering hangt af van jouw specifieke situatie
  • Er zijn verzekeringskosten waar je als ondernemer zelf invloed op kunt uitoefenen, maar op andere kosten is dat niet mogelijk.
  • Bij de keuze of je een verzekering afsluit is het van groot belang om een analyse te maken van de risico’s die gelopen worden en een beeld te schetsen van de gevolgen als er iets mis gaat.

De keuze voor een specifieke verzekering is uiteraard afhankelijk van de risico’s die er gelopen worden. Op het moment dat jij als zzp’er veel bij je opdrachtgevers thuis of in het bedrijf komt, is de kans op ongelukken uiteraard veel groter dan de zzp’er die thuiswerk verricht. Een zelfstandige schilder, installateur of glazenwasser doet er dan ook verstandig aan om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de risico’s die gelopen worden. 

De zzp’ers die thuis werken doen er echter ook verstandig aan om zich tegen de risico’s die ze lopen te verzekeren. Een fout advies van een accountant, een verkeerde handeling van een websitebouwer of een vergissing van een ingenieur kunnen zeer vervelende gevolgen hebben. Om hiertegen in te dekken kan er gekozen worden voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ook de hoogte van deze verzekering hangt af van factoren als de risico’s die gelopen worden, de hoogte van de schadeclaim die uit een situatie kan voortvloeien en de bedrijfsrisico's die gelopen worden.           

Rechtsbijstandverzekering


Een verzekering die alle zzp’ers minimaal zouden moeten overwegen is de rechtsbijstand verzekering. Hoewel er vaak het beeld heerst dat het risico op juridische conflicten niet zo groot is (zeker bij zzp’ers met een vaste kring van opdrachtgevers) zijn dit soort situaties nooit uit te sluiten. Op het moment dat zo’n situatie zich voordoet, zul je als zzp’er echt blij zijn dat je deze keuze hebt gemaakt. Daarnaast is het zeer verstandig om branche specifieke verzekeringen te overwegen in het geval deze worden aangeboden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transportverzekeringen. 

Kosten bedrijfsverzekering

De kosten van een bedrijfsverzekering zijn afhankelijk van de situatie en kunnen zelfs binnen een sector verschillen. De hoogte van veel verzekeringspremies zijn afhankelijk van de omzet van het bedrijf en de waarde van de spullen die verzekerd worden. Daarnaast wordt een risico inventarisatie gedaan waarin zelfs je locatie een rol speelt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de kans op ongelukken of inbraak. Zelfs de beveiligingsgraad van je locatie kan hierin een rol spelen. Tot slot wordt er gekeken naar je verleden met betrekking tot de schadevrije jaren. Ook de verzekeraars sluiten immers zoveel mogelijk risico’s uit. Jij toch ook?