Wet Wkkgz voor zzp’ers

door onze redactie
Als jij als zzp’er actief bent in de zorg heb je te maken met de wet Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet is een aantal jaren geleden door de overheid in werking gesteld om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en op een bepaald niveau te houden. Deze wet schrijft onder andere voor dat iedere aanbieder in de zorg moet beschikken over een geschillencommissie waar de cliënt met zijn klacht terecht kan.
Dit artikel in het kort:

  • Wkkgz: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg;
  • De wet beschrijft grofweg 4 verplichtingen waaraan iedere zorgverlener moet voldoen;
  • Verbetering en handhaving van de zorgverlening is het voornaamste doel van de wet.
  • Er zijn collectieve voorzieningen voor ZZP’ers die moeten voldoen aan de wet Wkkgz.

De Wkkgz is van toepassing op iedere organisatie die werkzaam is in de zorgverlening, van grote ziekenhuizen en gezondheidscentra tot zzp’ers die solistisch op dit gebied actief zijn. De wet heeft betrekking op vrijwel alle stromingen binnen deze zorg, zoals zzp’ers die zorg verlenen die valt onder de Wet langdurige zorg, de zorgverzekeringswet, zorg verlenen die de cliënt zelf bekostigd en zzp’ers die in het BIG register staan vermeld. Tevens vallen zzp’ers die alternatieve geneeswijzen aanbieden en zelfstandigen die cosmetische behandelingen aanbieden onder deze wet zoals een acupuncturist en een schoonheidssalon die laserbehandelingen aanbiedt. Alleen de zzp’ers die uitsluitend werkzaamheden uitvoeren die onder jeugdwet zorg of de Wmo vallen hebben géén verplichting om te voldoen aan de Wkkgz.

Verplichtingen Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg beschrijft grofweg 4 verplichtingen waaraan iedere aanbieder op dit gebied aan moet voldoen: 


  • Het opzetten van een kwaliteitssysteem. Hierbij moet je als zzp’er kunnen aantonen dat je goede zorg verleent en je werkzaamheden gericht zijn op verbetering van je zorgverlening. 
  • Iedere zorgverlener moet in bezit zijn van een passend script dat betrekking heeft op het omgaan met klachten. De wet schrijft voor dat een cliënt de mogelijkheid moet hebben om naar een erkende geschillen instantie te kunnen stappen als deze persoon het gevoel heeft er niet uit te kunnen komen met de zorgaanbieder.
  • Het leren van incidenten, dit moet worden geregistreerd waarbij ook de vervolgactie moet worden vermeld.
  • Overige wettelijke verplichtingen op dit gebied. Zoals het beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indien u Wlz-zorg levert (Wlz = Wet langdurige zorg), bepalingen bij het inhuren van een waarnemer, meldingsplicht van signalen van geweld en mishandeling en bepalingen met betrekking tot keuze-informatie verstrekken aan de cliënt.    

Collectieve voorzieningen voor zzp’ers

Aan het verplicht aansluiten bij een geschillencommissie zijn uiteraard kosten verbonden. Om deze kosten voor zzp’ers te drukken, biedt ZZP Nederland een collectieve voorziening aan. De kosten voor het aansluiten bij dit collectief vallen veel lager uit dan een keuze om op individuele titel aan te sluiten bij een collectief. De kosten bedragen €50,- waarbij er géén sprake is van eigen risico of een eigen bijdrage. Dit is dus zeker een overweging waard als je als ZZP zorgaanbieder aan de wettelijke eisen moet voldoen.