Wie luistert naar de stem van de zzp’ers?

door onze redactie
Uit de presentatie van het onlangs verschenen concept pensioenakkoord werd duidelijk dat zzp’ers een steeds belangrijkere rol krijgen in de regeringsplannen. Dat is niet verwonderlijk, het aantal zzp’ers is de laatste jaren behoorlijk gestegen tot 1,2 miljoen mensen op dit moment. Veel zelfstandigen vragen zich echter wél af wie er luistert naar de stem van de zzp’ers en welke belangenvereniging voor zzp’ers opkomt.
Dit artikel in het kort:

 • Nederland kent een snel stijgende hoeveelheid ZZP’ers
 • Politiek Den Haag behandelt dan ook steeds meer ZZP gerelateerde zaken 
 • Er zijn diverse belangenorganisaties die voor ZZP’ers opkomen en op landelijk niveau opereren.

Door het toenemende aantal zzp’ers in Nederland, krijgt deze groep steeds meer aandacht in politiek Den Haag. De beleidsmakers voelen zich als gevolg van de veranderingen in de arbeidsmarkt, en de druk van de belanghebbenden van loondienstbetrekkingen, genoodzaakt om deze groep te betrekken in de plannen. Deze beweging was duidelijk merkbaar in het concept pensioenakkoord dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs samen met de werkgeversorganisaties en de bonden presenteerde. Hierin werd een verplichte AOV voor zzp’ers aangekondigd als wisselgeld voor partijen die van mening zijn dat er een ongelijke concurrentiestrijd tussen werknemers en zzp’ers begint te ontstaan.

Belangenorganisaties voor zzp’ers 

Naast de discussie over het pensioenakkoord en de AOV liggen er steeds meer andere dossiers met belangrijke ZZP gerelateerde zaken op de Haagse bureaus. Bekende voorbeelden hiervan zijn de wet DBA, de privacywet en de voortdurende hervorming van het fiscale stelsel. Veel zzp’ers hebben het gevoel dat er zaken buiten hen om worden besloten. Dit gevoel werd uiteraard versterkt door de invulling van het pensioenakkoord met de integratie van de verplichte AOV voor zzp’ers.      

ZZP Nederland was één van de belangenorganisaties voor zzp’ers die duidelijk kritiek uitte op de invulling van de plannen. Deze organisatie is één van de grotere vertegenwoordigers van deze groep ondernemers. De organisatie vertegenwoordigt de stem van zzp’ers op gebieden als verzekeringen, arbeidsomstandigheden, fiscale zaken, de wet DBA en juridische zaken. 


Naast ZZP Nederland zijn er nog andere (grote en kleine) belangenorganisaties voor zzp’ers die op landelijk niveau hun stem laten horen bij de beleidsmakers:

 • Het Platform voor Zelfstandig ondernemers (PZO);
 • De Werkvereniging;
 • ONL voor Ondernemers;
 • Zelfstandigen Bouw;
 • De Auteursbond;
 • De Nederlandse vereniging van Journalisten;
 • De Kunstenbond;
 • SoloPartners.

Naast deze bovengenoemde belangenverenigingen voor zzp’ers hebben ook de twee bekendste vakbonden CNV en FNV een afdeling voor zelfstandigen. De invloed van de genoemde belangenbehartigers is vaak afhankelijk van het aantal leden en het netwerk dat is opgebouwd. De meeste belangenbehartigers vragen een financiële vergoeding voor het lidmaatschap, maar luisteren naar (en spreken met) de stem van de zzp’ers. Dat is heel wat waard!