Zelfstandigen mogen voortaan prijsafspraken maken

Samen met andere zzp’ers hogere tarieven afdwingen bij opdrachtgever? Dat kán! Als zelfstandige kun je straks samen met andere zzp’ers afspraken maken over je beloning. Zo kun je met elkaar betere voorwaarden overeenkomen. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat dit toestaan.
Dit artikel in het kort:

  • Als zelfstandige kun je straks samen met andere zzp’ers afspraken maken over je beloning.
  • De beslissing van de consumentenwaakhond volgt op de plannen van het kabinet om voor zelfstandigen vanaf 2021 een minimumtarief in te voeren van € 16 per uur.
  • De toezichthouder vindt dat je tariefafspraken moet kunnen maken om armoede te voorkomen.

Uitzondering voor grote groep zzp’ers 

Tot nu toe pakte de ACM zulke prijsafspraken steeds aan omdat die zouden leiden tot concurrentievervalsing en hogere prijzen voor consumenten. De toezichthouder wil nu toch een uitzondering maken voor een grote groep zelfstandigen. Zo wil ze voorkomen dat deze zzp’ers zo weinig verdienen dat ze onder het bestaansminimum komen. Het gaat daarbij om zzp’ers die zij aan zij werken met werknemers in een bedrijf. 

Geen ondernemer

Voorwaarde is dat jouw dagelijkse werk vrijwel hetzelfde is als dat van je collega’s in loondienst. De wet ziet je dan niet als ondernemer, legt de ACM uit. Op zo’n moment geldt het

kartelverbod niet voor jou als zelfstandige. Je mag dan afspraken maken over je beloning, ook voor een cao.

Minimumtarief van € 16,-

De beslissing van de consumentenwaakhond volgt op de plannen van het kabinet om voor zelfstandigen vanaf 2021 een minimumtarief in te voeren van € 16 per uur. Zo’n 85.000 zelfstandigen werken nu onder dat tarief, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau SEO. Het gaat om mensen in bijvoorbeeld de post, de tuinbouw en de thuiszorg.


Hoger minimumtarief

De ACM wil dus toestaan dat je met andere zelfstandigen onderlinge afspraken maakt zodat je in ieder geval dat laagste tarief haalt. Ook kun je samen met je opdrachtgevers een hoger minimumtarief afspreken als dat nodig is om uit de armoede te blijven.

Mededingingswet

FNV Zelfstandigen is blij dat de toezichthouder zegt dat de mededingingswet niet meer van toepassing is in situaties waar zelfstandigen zij aan zij met werknemers werken. Je kunt dan tariefafspraken maken op basis van cao-lonen voor werknemers. De ACM volgt hiermee een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. In die zaak, aangespannen door FNV Kiem, bepaalde het Hof eind 2014 dat voor zzp-orkestleden een tariefafspraak gemaakt mag worden, net als voor hun collega’s in loondienst.

Goed dat je afspraken kunt maken

De toezichthouder vindt dat je tariefafspraken moet kunnen maken om armoede te voorkomen. Dat vindt FNV Zelfstandigen goed, zegt Marjan van Noort. 'Maar wij gaan er vanuit dat dit niet alleen kan gaan om het minimumtarief van € 16,- dat minister Koolmees wil vaststellen. Dat vinden we namelijk véél te laag. Het heeft bovendien geen zin om een tarief dat al in de wet komt te staan uit te onderhandelen.’ 

FNV Zelfstandigen heeft 9 tips voor een hoger uurtarief. Je kunt ze downloaden via deze link.

FNV Zelfstandigen

Marjan van Noort is voorzitter van FNV Zelfstandigen, binnen de FNV de sector voor zelfstandig ondernemers. We behartigen al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zelfstandig professionals in de polder en politiek Den Haag. Daarnaast bieden we zzp’ers hulp en ondersteuning aan zoals advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk.

Volg FNV Zelfstandigen op: