Zwangerschapsuitkering voor de zwangere zzp’er

door onze redactie
Als je als zzp’er actief bent, betekent dit in de meeste gevallen dat je je verdiensten haalt uit je daadwerkelijk geleverde prestaties. Dit zou betekenen dat je geen inkomsten hebt als je door zwangerschap niet zou kunnen werken. Gelukkig is dit niet het geval. Er bestaat een zwangerschapsuitkering als compensatie voor de zwangere zzp’er.

Veel zzp’ers werken op een soort no-cure-no-pay basis dat in de volksmond ook wel “uurtje factuurtje” wordt genoemd. Hiermee verschilt de zzp’er zich natuurlijk van een werknemer, die met een contractvorm werkt en ook een salaris zal ontvangen bij ziekte en of zwangerschap. Dit laatste is in de Nederlandse maatschappij erg goed geregeld, zowel voor de werknemers maar ook voor de zzp’ers. Een zwangerschapsuitkering als compensatie voor de zwangere zzp’er zorgt ervoor dat een zwangerschap geen overweging hoeft te zijn waarbij een gebrek aan inkomsten afgewogen hoeft te worden.

Verzekeringen en uitkeringen voor zzp’ers

Er is in Nederland een zeer vriendelijk klimaat voor de meer dan één miljoen zelfstandigen. Naast een wet- en regelgeving waarin er een ruimte geschept is voor een zelfstandig ondernemerschap, zijn er diverse verzekeringen die je kunt afsluiten om je als zelfstandige te verzekeren tegen gederfde inkomsten. Daarnaast is er een uitkering waar je als zelfstandige recht op hebt bij zwangerschap. 

ZEZ, de wet zwangerschap- en bevallingsuitkering zelfstandigen

De compensatie voor zwangere zzp’ers is ondergebracht in de wet ZEZ. De letters ZEZ staan voor de wet zwangerschap- en bevallingsuitkering zelfstandigen. Hierin staat beschreven dat de zwangere zelfstandige een uitkering van 16 weken ontvangt als compensatie van de gemiste inkomsten en is hiermee in zekere mate vergelijkbaar met de vergoeding voor zwangerschapsverlof van iemand die in loondienst is. 


De hoogte van de ZEZ uitkering

De hoogte van de zwangerschap- en bevallingsuitkering is maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon. Hiervoor kom je in aanmerking als je in het voorafgaande kalenderjaar aantoonbaar aan het urencriterium voor zelfstandigen voldoet van 1225 uur. Ook hierbij is het bijhouden van een urenregistratie dus van groot belang. Als je minder dan 1225 uur werkt, dan wordt de uitkering bepaald op je winst en inkomsten die je het jaar ervoor gerealiseerd hebt. 

Het compensatiebedrag dat de bevallen zelfstandigen in 2017 kregen lag rond de 5.600 euro bruto.

De ZEZ als opvolger van de Wazo

De ZEZ is de opvolger van de Wazo. De wet Arbeid en zorg voorzag tot en met mei 2005 van deze uitkering. Deze informatie lijkt nu niet mee zo relevant, echter is dit nu weer wel. De ZEZ is pas in juni 2008 van kracht gegaan. Gedurende deze tussenperiode van drie jaar hebben veel zzp’ers deze vergoeding dus niet gehad, maar vonden dat ze er wel recht op hadden. 

Na tussenkomst van de rechter is er besloten dat er een compensatieregeling in leven moest worden geroepen, waardoor de gerechtigde zzp’ers toch achteraf (via het UWV) aanspraak kunnen maken op deze uitkering. Na 30 september 2018 kan er geen aanspraak meer worden gedaan op de Wazo en zijn we dan uiteindelijk definitief over op de ZEZ.