Zzp’er neemt veel korter zwangerschapsverlof dan iemand in loondienst

door onze redactie
Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat zzp’ers veel korter zwangerschapsverlof nemen dan iemand in loondienst. Dit kan gezien worden als een opvallende uitkomst, er is immers ook een voorziening die zwangere zzp’ers compenseert. Toch is deze uitkomst niet zo verrassend als het lijkt. De onzekerheid die een bestaan als zzp’er met zich mee kan brengen, kan een reden zijn om te kiezen voor een korter zwangerschapsverlof.

De meeste zzp’ers worden uitbetaald op basis van de uren dat ze actief zijn of halen hun verdiensten uit de daadwerkelijk geleverde prestaties. Dit kan gezien worden als een “uurtje factuurtje” of “no-cure-no-pay” constructie. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat een zwangerschapsverlof slecht uitkomt voor een zzp’er. De praktijk leert dat dit gedeeltelijk waar is. De Nederlandse staat heeft immers voorzieningen voor zwangere zzp’ers. De praktijk leert echter dat het soms helemaal niet verstandig is om 16 weken uit het arbeidsproces te stappen. 

Regeling voor zwangere zzp’ers

De Nederlandse staat heeft een regeling in het leven geroepen voor zwangere zzp’ers. Door deze voorziening valt een zzp’er niet in een financieel gat (door gebrek aan inkomsten) bij zwangerschap. Een zelfstandige heeft immers recht op een ZEZ uitkering bij zwangerschap.

De letters ZEZ staan voor de wet zwangerschap- en bevallingsuitkering zelfstandigen.

Een zwangere zelfstandige ontvangt 16 weken een uitkering van als compensatie van de gemiste inkomsten. De hoogte van de zwangerschap- en bevallingsuitkering is maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon. Hiermee is de uitkering vergelijkbaar met de vergoeding voor zwangerschapsverlof van iemand die in loondienst is. 

Voorwaarde is wel dat de zzp’er in het voorafgaande kalenderjaar (aantoonbaar) aan het urencriterium voor zelfstandigen voldoet, dus minimaal 1225 uur aan het bedrijf gewerkt heeft. Op het moment dat hier niet aan wordt voldaan wordt de hoogte van de uitkering bepaald op de winst en inkomsten die het voorgaande jaar zijn gerealiseerd.  


Korter zwangerschapsverlof van zzp’ers door onzekere toekomst

Vrouwen in loondienst hebben de wettelijke verplichting dat ze na 36 weken zwangerschap stoppen met werken en om 12 weken na de bevalling weer terug te keren, als er niet gekozen wordt voor een aanvullende regeling als ouderschapsverlof. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Allianz in samenwerking met het onderzoeksbureau GFK, blijkt dat zzp’ers veel langer doorwerken en sneller weer terugkeren in het arbeidsproces. De voornaamste reden voor het kortere zwangerschapsverlof van zzp’ers is de onzekere toekomst van deze groep mensen.

zzp’ers zien een regelmatig inkomen niet als vanzelfsprekendheid

De cijfers uit het gerefereerde onderzoek zijn veelzeggend. Ruim 60% van de in verwachting zijnde zzp’ers werkt langer door bij zwangerschap en stopt niet als de 36 weken zwangerschap bereikt zijn. Daarnaast is meer dan de helft van de zzp’ers al binnen 6 weken na de bevalling aan het werk. Deze keuze wordt voornamelijk gemaakt omdat zzp’ers een regelmatig inkomen niet als vanzelfsprekendheid zien. Veel zzp’ers zien dit dus als noodzaak!

Veel zelfstandigen kiezen ervoor om de zwangerschapsperiode zo kort mogelijk te maken omdat er gedurende deze tijd géén inkomsten worden gegenereerd. Daarnaast kan de periode dat de zelfstandige niet op de markt actief is, nadelig uitpakken. Eventuele (geïnteresseerde) opdrachtgevers kunnen uitkijken naar een samenwerking met een andere zelfstandige. Hiermee kunnen waardevolle contacten verloren gaan. Door de periode van afwezigheid zo kort mogelijk te maken, wordt dit risico aanmerkelijk verkleind. 

Een zelfstandig ondernemer wil het liefst “aan de bal blijven”, hiervoor is het belangrijk om wel “in het veld” te staan en te zorgen voor een financiële buffer voor het geval dat een kans gemist wordt door een zwangerschapsperiode. De ZEZ regeling biedt een vorm van zekerheid voor een bepaalde periode. De periode daarna moet de zzp’er weer op eigen benen staan. In dat opzicht is het volledig te begrijpen dat de zelfstandige kiest voor een korter zwangerschapsverlof periode dan iemand in loondienst.