Zzp’ers betrokken in conceptakkoord pensioenen

door onze redactie
Na drie jaar onderhandelen over het pensioenstelsel hebben werkgevers en vakbonden hun wensenlijstje klaar. Vanzelfsprekend vormen de pensioenleeftijd en het pensioenbedrag hierin de belangrijkste punten maar ook zzp’ers worden betrokken in het conceptakkoord voor pensioenen.

Het zal je misschien verbazen dat er op een site voor zzp’ers een artikel te lezen is over een conceptakkoord voor pensioenen. Dit is immers een voorziening voor werknemers die in loondienst zijn. zzp’ers moeten met de huidige wetgeving zelf voor dit “oude dag potje” zorgen. Dit gaat veranderen als het voor aan de werkgevers en vakbonden ligt. Zij hebben de zzp’ers in hun plannen betrokken.

Hoofdpunten uit de pensioenplannen

De huidige wetgeving omtrent de pensioenen is verouderd en zeker niet meer van deze tijd. Dat dit een beladen onderwerp is, blijkt wel aan de tijd die werkgevers en vakbonden nodig hadden om een plan uit te werken, dat inmiddels uitgelekt is. De onderhandelende partijen hadden maar liefst drie jaar nodig om het “pensioen ei” te leggen. 

De pensioenplannen bestaan uit drie hoofdpunten:

  • De verhoging van de AOW leeftijd wordt afgeremd;
  • Een garantieloos pensioen kan tot de mogelijkheden behoren;
  • zzp’ers die actief zijn in bepaalde sectoren moeten zich verplicht aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds of andere collectieve pensioenregeling. In andere sectoren is dit niet verplicht maar worden wel aantrekkelijke regelingen hiervoor aangeboden om de zzp’ers te motiveren om deze keuze te maken.  

Dat werkgevers en vakbonden met deze plannen komen is bijna logisch te noemen. Werkgevers zien de oudere, en vaak duurdere werknemers liefst zo snel mogelijk met pensioen gaan. 


Het afstappen van het vaste pensioenbedrag waar het huidige pensioenstelsel op draait is ook niet verbazingwekkend, het pensioenbedrag wat in de toekomst wordt uitgekeerd, gaat volledig afhankelijk zijn van de beleggingsresultaten van het pensioenfonds. Het geld van de werknemers maar wellicht ook van de zzp’ers wordt ingezet op de beurs en wordt hiermee een onzeker spaarpotje (casinopensioen). Daarnaast is de vraag hierbij is of er sprake is van één grote pensioenpot of dat iedereen een eigen pensioenpot krijgt. Met andere woorden, solidariteit of niet?  

De rol van de zzp’ers in het pensioen

De pensioenfondsen kunnen echter meer geld op de beurs investeren door ook de zzp’ers te verplichten om te participeren in een bedrijfstakpensioenfonds of andere collectieve pensioenregeling. Het lijkt er dan ook sterk op dat de zzp’ers als onderdeel van het verdienmodel worden ingezet en zijn hierdoor een deel van hun vrijheid en eigen verantwoording moeten inleveren. Het belang hiervan lijkt groot, de voorwaarden waaronder zzp’ers verplicht worden om deel te nemen aan het pensioenstelsel zou grote invloed hebben op de doorsneepremie.  

Als deze regel daadwerkelijk vorm gaat krijgen zal dit ongetwijfeld mooi worden ingekleed, maar het is nog maar de vraag hoe deze doelgroep van ruim 1 miljoen mensen hier tegenover staan. Zij zijn niet voor niets een zelfstandige ondernemer geworden.

Conceptakkoord is het pensioenstelsel nog niet definitief

Met het conceptakkoord is het pensioenstelsel nog lang niet definitief. De plannen zullen moeten worden bekeken en de gevolgen van de toepassing van deze plannen zullen berekend moeten worden in opdracht van de regering in Den Haag. Het is dan ook hoogst onwaarschijnlijk dat de plannen in deze vorm daadwerkelijk vormgegeven zullen worden. Het is echter wel een feit dat de (waarschijnlijk lange discussie en onderhandelingen) hierover gestart zijn en dat dit proces nu echt in gang is. 

Minister Koolmees van sociale zaken is aan zet. De kans dat dit volledige plan van tafel gaat is echter wel klein. De regering heeft deze sociale partners wél nodig om een hervorming van het pensioenstelsel te realiseren. Werkgevers en vakbonden zijn immers de baas bij de pensioenfondsen. Dit verhaal wordt zeker vervolgd. Zolang ook de zzp’ers hierin betrokken kunnen worden houden we je zeker op de hoogte.