Zzp’ers in de bouwsector opgelet, de nieuwe bouw CAO biedt mogelijkheden!

door onze redactie

Goed nieuws voor zzp’ers in de bouwsector. Er is een nieuwe CAO voor de bouwsector waarin een loonsverhoging is verwerkt. Hoewel dit op het eerste gezicht natuurlijk niet direct van toepassing is op de zelfstandigen die in deze sector werkzaam zijn, is dit indirect natuurlijk wel zo. Als zzp’er in de bouwsector kun je immers nu ook een hoger bedrag vragen voor je diensten. Dit staat ook tussen de regeltjes door te lezen in de nieuwe CAO afspraken die er zijn gemaakt.

Als zzp’er is het vaak lastig om een goede keuze te maken met betrekking tot je prijsstelling. Vanzelfsprekend probeer je een marktconform tarief te hanteren voor je diensten. Als je immers té voordelig bent, loop je het risico dat opdrachtgevers gaan twijfelen over de kwaliteit van je werk. Als je té duur bent, zul je jezelf uit de markt prijzen en hierdoor géén opdrachten binnen krijgen. Je moet dus een juiste balans vinden waarin de tendens van de markt waarin je actief bent zeker als leidraad kan worden gehouden. De bouwsector is hier een goed voorbeeld van.

Nieuwe CAO in de bouw

Het is dan ook goed voor te stellen dat je als zzp’er in de bouwsector de CAO onderhandelingen nauwlettend gevolgd hebt. Deze sector is immers volop in beweging als gevolg van het feit dat de economische crisis nu definitief achter ons gelaten is. 

Ook in de bouwsector was deze crisis immers goed merkbaar. Waar veel bedrijven in de bouw, nog niet zo heel lang geleden, noodgedwongen werknemers moesten ontslaan en zeker geen opdrachten meer hadden voor zzp’ers, is nu het tegenovergestelde het geval: veel bedrijven kunnen projecten niet aannemen omdat ze “handjes te kort hebben”. Op dit moment is meer bijna de helft van de werkenden in de bouwsector een zzp’er.             

Loonsverhoging als onderdeel van de nieuwe bouw CAO 


De nieuwe bouw CAO kan dan ook gezien worden als antwoord op een groeiende vraag. Gedurende de CAO onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers (CNV Vakmensen, FNV Bouwen & Wonen en Bouwend Nederland) is er een akkoord bereikt over een 5,35% loongroei in de bouwsector. De loonsverhoging zal plaatsvinden in twee stappen: een verhoging van 2,35% op 1 augustus 2018 en van 3% op 1 juli 2019.  

Vanzelfsprekend is dit van toepassing op de werknemers die een vaste dienstbetrekking hebben, maar een zzp’er die een marktconform tarief in rekening brengt voor zijn of haar diensten, kan hier uitstekend in meelopen. 

Dit laatste wordt ook aangegeven in deze CAO. De nieuwe afspraken gelden immers ook voor uitzendkrachten die in deze sector werkzaam zijn. Gelijk loon voor gelijk werk dus. Hoewel een zzp’er natuurlijk géén uitzendkracht is, is dit wél interessant om mee te nemen in je tariefbepaling. Volgens de onderhandelaars is het dan ook niet de bedoeling dat de mensen elkaar de keet uit concurreren op de bouwplaats.     

De bouw als een groeiende sector voor zzp’ers

Concurrentiestrijd in de bouwsector is op dit moment ook eigenlijk niet nodig. Zoals aangegeven is er volop werk in deze sector en verkeren zzp’ers in een goede positie. Ook dit blijkt uit de nieuwe CAO afspraken die tot eind 2019 geldig zijn: naast de loongroei in de sector wordt er alles aan gedaan om nieuwe werknemers aan te trekken. Dit is een duidelijke reactie op de sterk verhoogde vraag in deze sector. 

Hoewel dit laatste kan duiden op méér concurrentie, zal dit in de praktijk ziet zo’n vaart lopen. De sector moet immers maar zien of het de vraag kan bijhouden. Een tekort zal immers eerst moeten worden aangevuld voordat er sprake is van een concurrentie. Deze periode heeft de bouwsector nét achter zich gelaten. Als je nu als zzp’er in de bouwsector werkzaam bent, zit je op het juiste moment op de juiste plaats. Hier kun jij je tarief op aanpassen. Zelfs de bouw CAO nodigt je hier (indirect) voor uit.