ZZP’ers vaak telefonisch lastig gevallen

door onze redactie

Hoewel het ongevraagd benaderen van personen voor commerciële doeleinden niet toegestaan is, worden vooral veel ZZP’ers tegenwoordig zeer regelmatig lastiggevallen voor telemarketing doeleinden. Over dit onderwerp was in het consumentenprogramma Radar (van de Avrotros) onlangs een item te zien. In hetzelfde item werd ook een belangrijke oorzaak hiervan aangegeven: het zijn juist de ZZP’ers die vaak telefonisch benaderd worden doordat de Kamer van Koophandel hun contactgegevens “verkoopt” aan partijen die hier interesse in hebben. Deze partijen houden zich echter niet altijd aan de voorwaarden van deze verstrekking van de gegevens.

In deze betreffende uitzending werd door middel van een praktijkvoorbeeld duidelijk gemaakt welke gevolgen het heeft als de gegevens van ZZP’ers vrij makkelijk te verkrijgen zijn. De Kamer van Koophandel verstrekt deze gegevens immers tegen betaling aan geïnteresseerden.  

Deze geïnteresseerden kunnen echter ook bedrijven zijn die op een dwingende manier contracten proberen te slijten aan ondernemers. Ondernemers zijn voor telemarketing doeleinden een interessante doelgroep. Een ondernemer geniet immers veel minder bescherming dan de “gewone burger” en heeft veel minder mogelijkheden om een (opgedrongen) contract te laten ontbinden.  

De verkoop van gegevens voor rechtszekerheid doeleinden?

De Kamer van koophandel verkoopt gegevens van ondernemers omdat het handelsregister een openbaar karakter heeft. De gegevens van dit register moeten voor iedereen toegankelijk zijn en blijven en op ieder moment te raadplegen zijn voor rechtszekerheid doeleinden. Iedereen moet in staat kunnen zijn om de gegevens van een bedrijf op te vragen en te zien wie de eindverantwoordelijke is. 

Om deze gegevens in te kunnen zien, kan er een uittreksel bij de Kamer van Koophandel worden aangevraagd. Deze wordt tegen een vergoeding van een paar euro verstrekt. De inkomsten die hieruit voorkomen gebruikt de KvK voor het in stand houden en onderhouden van het register.  

Het is ook mogelijk om een online adressenbestand op te vragen. Hiermee kan in één keer een lijst worden opgevraagd waarin de gegevens staan vermeld van een specifieke groep ondernemers die in een specifieke branche actief zijn. Deze gegevens zijn echter ook eenvoudig te gebruiken voor commerciële doelstellingen. Hoewel de KvK bij het verstrekken van deze gegevens aangeeft dat het niet de bedoeling is dat deze gegevens voor commercieel belang gebruikt worden, lijkt het erop dat deze instructie in de praktijk veelvuldig wordt genegeerd. Diverse energiemaatschappijen, beveiligingsbedrijven en andere aanbieders van “lucratieve” contracten maken dankbaar gebruik van de gegevens om ondernemers te benaderen. Volgens ZZP Nederland gebeurt dit veelvuldig. 

Non mailing indicator

Bij de inschrijving van een bedrijf bij de Kamer van Koophandel heeft de ondernemer de mogelijkheid om voor de NMI optie te kiezen. De letters NMI staan voor Non mailing indicator. Dit houdt in dat er géén adressen mogen worden verstrekt aan derden in de online uittreksels van het register. De KVK onderzoekt nu of deze optie kan worden uitgebreid naar telefoonnummers. Het probleem is echter dat dit (vooral voor beginnende ondernemers) veel invloed kan hebben op de vindbaarheid en de betrouwbare uitstraling van een bedrijf. 


De Kamer van Koophandel gaf in de betreffende Radar uitzending aan dat zij op de hoogte zijn van het feit dat ZZP’ers regelmatig op een dwingende manier benaderd worden door aanbieders van “interessante” contracten. De organisatie heeft dan ook in onderzoek of de verstrekte gegevens wel op de juiste manier gebruikt worden. 

Verkoop van deze gegevens wettelijk vastgelegd

Volgens Maarten Post van ZZP Nederland is dit onderzoek overbodig en vindt hij het “volstrekt onbegrijpelijk dat de Kamer van koophandel (een overheidsinstantie) meewerkt aan verkoop van dit soort gegevens voor marketingdoeleinden”. Het feit dat deze gegevens in grote aantallen (duizenden) worden opgevraagd, moet volgens hem wel een duidelijk signaal geven waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Volgens Post gaan deze aantallen voorbij aan de openbaarheid van het register.   

De Kamer van Koophandel mag de aanvragen voor uittreksels uit het handelsregister echter wettelijk gezien niet weigeren. Het register is immers openbaar. Een verandering van deze regel moet dus wettelijk vastgelegd worden. In dit geval is er dus sprake van wisselende belangen tussen de openbaarheid van het register en de privacy van de ondernemers. De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) voorziet hier niet in. 

Vervanging van het bel-me-niet-register

De kwestie heeft ook de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Staatssecretaris Mona Keijzer kondigde onlangs plannen aan om het bel-me-niet-register te vervangen met een opt-in optie. Hierdoor zouden bedrijven hun doelgroep alleen mogen benaderen voor marketingdoeleinden als hiervoor expliciete toestemming gegeven wordt. De regel is ook van toepassing op het benaderen van natuurlijke personen die een eenmanszaak runnen (ZZP’ers). v

MKB-Nederland geeft aan sceptisch te zijn over dit plan en pleit voor een verbreding van de bevoegdheid van de Autoriteit Consument en Markt. Dit zou volgens deze organisatie een sneller en effectiever effect hebben op deze probleemstelling. Het ACM wordt hierdoor immers direct in de gelegenheid gesteld om te acteren op klachten van ondernemers. 

Feit is dat er nog géén directe oplossing voor dit probleem is en dat de gegevens van de ondernemer vrij eenvoudig te verkrijgen zijn. Het blijft dus voorlopig goed opletten, als de telefoon gaat.